Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bart Wens volgt Christian Gaber op als voorzitter van de Raad van arbeidsauditeurs 

Justitie - foto

Bart Wens, momenteel arbeidsauditeur van Antwerpen, is sinds woensdag 13 september 2023 de nieuwe voorzitter van de Raad van arbeidsauditeurs en vervangt in die hoedanigheid de arbeidsauditeur van Luik Christian Gaber, die deze functie de afgelopen twee jaar waarnam, met Bart Wens als vicevoorzitter.

Bart Wens zal bijgestaan worden door Sophie Salens (arbeidsauditeur van Henegouwen), die de rol van vicevoorzitter op zich zal nemen.

“Ik bedank Christian voor zijn mandaat”, gaf Bart Wens na afloop van de vergadering van de Raad te kennen. “Hij ijverde steeds voor een compromis tussen alle leden van de Raad. Zijn voorzitterschap werd gekenmerkt door efficiëntie, en ik heb de intentie om op de ingeslagen weg verder te gaan.”

Christian Gaber is ook vol lof over zijn opvolger: “Ik heb het volste vertrouwen in de toekomst. Bart zal zijn taak met brio vervullen.”

De negen arbeidsauditeurs vormen samen de Raad van arbeidsauditeurs, die het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie adviseert over dossiers met betrekking tot de taken van de arbeidsauditoraten en het beheer van het Openbaar Ministerie.

Het voorzitterschap van de Raad wordt gedurende één jaar waargenomen, maar kan verlengd worden op voorwaarde dat afwisselend een voorzitter van de Nederlandse en Franse taalrol aangewezen wordt.  Op de foto rechts : Bart Wens - foto OM. 

Justitie - foto

Deel dit artikel