Voor de basisscholen Mozawiek (Ezaart) en 't Schrijvertje (Centrum) gelden de komende weken een aantal preventieve coronamaatregelen. De maatregelen werden donderdag 10 september beslist na een overleg tussen de schooldirecties, de gemeentelijke crisiscel, het agentschap Zorg & Gezondheid en het CLB.

De specifieke gevolgen voor elk school volgen uit een nauwgezette analyse van de vastgestelde besmetting(en) en de schoolwerking van de afgelopen dagen.

Zo geldt voor alle 80 kleuters van gemeenschapsschool 't Schrijvertje een thuisquarantaine tot en met 25 september. Voor gemeentelijke basisschool Mozawiek beperkt de thuisquarantaine zich tot 15 kleuters van één klasgroep en enkele leerkrachten.

Alle betrokken ouders ontvingen de afgelopen uren rechtstreeks de nodige informatie vanuit de school en het CLB.

Wanneer op school coronabesmettingen worden vastgesteld bij medewerkers en/of leerlingen, start meteen het nodige overleg op tussen de schooldirectie, het betrokken CLB en het gemeentebestuur.

Dit was ook het geval bij 't Schrijvertje en Mozawiek. Tijdens het overleg wordt de situatie nauwgezet besproken en de vereiste preventieve maatregelen afgebakend. Hierbij zijn we gebonden aan de richtlijnen en scenario's die werden uitgewerkt door de hogere overheid.

Bij deze maatregelen streven we altijd naar het juiste evenwicht tussen de impact op de schoolwerking en het inperken van de risico's op een verdere verspreiding.

Gemeentelijke basisschool Mozawiek (Ezaart)

Eén leerkracht is besmet, maar niet ziek. De vijftien kleuters uit haar klas gaan preventief in thuisquarantaine voor een periode van 14 dagen (tot en met dinsdag 22 september).

Drie andere leerkrachten uit dezelfde 'leeftijdsbubbel' hadden met deze leerkracht eerder deze week nauwe contacten tijdens een werkoverleg, waardoor ze preventief in thuisquarantaine moeten en een coronatest laten afnemen. De kleuters van deze leerkrachten mogen wel nog naar school komen.

Zij blijven les volgen in hun vaste klasgroep. De nodige vervanging van de betrokken leerkrachten werd inmiddels voorzien. Voor de overige leerlingen van de school verandert er niets. De school werkt in verschillende bubbels, zodat onderlinge contacten maximaal vermeden worden.

GO! Basisschool 't Schrijvertje (Centrum)

In basisschool 't Schrijvertje werden de afgelopen dagen besmettingen vastgesteld bij een aantal leerlingen en medewerkers. De besmettingen situeren zich in verschillende klasgroepen van de kleuterafdeling, waardoor de beslissing tot thuisquarantaine voor alle kleuters geldt.

Deze quarantaineperiode geldt tot 25 september. De klassen van de lagere school vallen niet onder de thuisquarantaine. Deze kinderen blijven dus gewoon les volgen in hun vertrouwde klas.

Gezondheid absolute prioriteit

We hebben alle begrip voor de ongerustheid en bezorgdheid die deze onverwachte situatie voor heel wat ouders met zich meebrengt. De gezondheid en het welzijn van onze kinderen en medewerkers vormen op elk moment ieders absolute prioriteit.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communciatie@gemeentemol.be