De bedrijven die in een ontwrichte zone gevestigd zijn of bedrijven die verhuizen naar een ontwrichte zone, kunnen genieten van deze steunmaatregel.

De regering hoopt de bedrijven na enkele grote herstructureringen tot extra werkgelegenheid te stimuleren.

"De sluiting van de oude conservenfabriek door Bonduelle in 2011 zorgde voor meer dan 120 jobs die verloren gingen.

Met de ontwikkeling van het bedrijventerrein La Corbeille wordt er een nieuwe, hedendaagse en nuttige bestemming gegeven aan het domein.

Bovendien zorgt de vestiging van nieuwe ondernemingen voor nieuwe jobs. Heel wat van de bedrijven die zich hier vestigen kunnen dankzij de begeleiding van Voka – KvK Kempen beroep doen op de steunmaatregel.

'In totaal zal dit al snel over een 250-tal nieuwe jobs gaan.' Aldus Johan Van Loo, CEO van Tervia' s en ontwikkelaar van het bedrijventerrein.

De steunmaatregel houdt in dat deze ondernemingen, die een investering doen, twee jaar lang een korting van 25% krijgen op de bedrijfsvoorheffing van nieuw aangeworven personeel.

Dit is een aanzienlijke loonkostvermindering van 4 à 5 %. Volgens Voka is de steunmaatregel momenteel al goed voor bijna 800 nieuwe jobs.

Sinds januari 2016 zijn er al 64 dossiers in de Kempen goedgekeurd. 22% van de ingediende dossiers komen van bedrijven die zich vestigen op het bedrijventerrein La Corbeille.

In totaal zijn deze aanvragen goed voor 20% van de 800 nieuwe jobs waarover Voka – KvK Kempen spreekt.