Het Pendelfonds kent ruim 600 000 euro subsidies toe aan Huis Van Dijck, Jeugdzorg Emmaüs, Noble-House, Thomas More, IOK, Media Markt en Umicore Olen. Met die middelen realiseren deze 7 werkgevers projecten rond duurzaam woon-werkverkeer binnen de Antwerpse provinciegrenzen. Het Vlaamse Pendelfonds ondersteunt bedrijven die zelf maatregelen nemen om het autosolisme te doen dalen.

De provincie Antwerpen ondersteunt en moedigt dergelijke concrete projecten op het terrein aan. Daarom stelt de provincie Antwerpen twee mobiliteitsadviseurs ter beschikking van werkgevers  die werk willen maken van een duurzaam woon-werkverkeer. Onze adviseurs hebben deze zeven bedrijven begeleid bij hun succesvolle subsidieaanvraag.” reageert gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens.

Samenwerking Thomas More en IOK, Geel

Om de congestie- en parkeerproblematiek aan te pakken, bundelen Thomas More Kempen en de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) hun krachten om de vele woon-werkverplaatsingen naar hun vestigingen in Geel duurzamer te organiseren. Het actiepakket zet in op fietsen, openbaar vervoer en carpoolen. Beide werkgevers investeren in een mobiliteitscoördinator die alle acties in goede banen zal leiden en als centraal aanspreekpunt voor de medewerkers zal fungeren. De samenwerking biedt meerdere synergieën: zo zullen medewerkers van Thomas More hun pendelfiets kunnen stallen in de beveiligde fietsenstalling aan het IOK-gebouw en op die manier snel de afstand tussen hun werkplek en de bushalte overbruggen. De organisaties zullen ervaringen delen, zowel met elkaar als vanuit hun ambassadeursrol in de regio. Thomas More neemt ook maatregelen op haar andere vestigingen in de Kempen (Turnhout, Lier en Vorselaar) zodat alle medewerkers kunnen instappen in het project.
Subsidiebedrag: 153 784,52 euro

Umicore Olen

Het beleid van Umicore Olen rond ‘Duurzaam ondernemen’ is vandaag de dag nog niet herkenbaar in het woon-werkverkeer: 75 procent van de medewerkers gebruikt dagelijks de wagen. Nochtans heeft het bedrijf een groot potentieel om daarin verandering te brengen. Een groot deel van de medewerkers woont op fietsafstand of vlakbij een treinstation. Ook voor carpoolen ziet Umicore Olen reële mogelijkheden. Om die potentiëlen aan te spreken, zal de werkgever investeren in een hele reek maatregelen: een betere fietsinfrastructuur, pendelfietsen voor treingebruikers, verhoogde tegemoetkomingen, thuiskomstgarantie en gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers. Een centrale mobiliteitscoördinator zal fors inzetten op communicatie en sensibilisatie. Eerder deed ook de Umicore-vestiging in Hoboken met succes beroep op het Pendelfonds. 
Subsidiebedrag: 215 998,22 euro

Huis Van Dijck, Duffel

Huis Van Dijck is een cateringbedrijf met een centrale keuken in Duffel en eventlocaties in Mechelen, Heist-op-den-Berg en Tervuren. Voor de administratieve medewerkers zal de werkgever bedrijfsfietsen aankopen zodat zij hun wagen niet meer moeten gebruiken voor het woon-werktraject. Voor de lange en regelmatige autoverplaatsingen van het cateringpersoneel werkt Huis Van Dijck een (niet gesubsidieerd) vanpoolsysteem uit om het aantal voertuigen zoveel mogelijk te beperken.
Subsidiebedrag: 2340 euro

Jeugdzorg Emmaüs, Antwerpen

Jeugdzorg Emmaüs biedt residentiële, ambulante en mobiele hulpverlening voor de Bijzondere Jeugdzorg in het arrondissement Antwerpen. De ambulante medewerkers van de organisatie ondervinden dagelijks hinder van de congestie en parkeerproblematiek in de Antwerpse regio. Waar voorheen een rijbewijs een voorwaarde was voor de job, wil Jeugdzorg Emmaus het roer nu helemaal omgooien. De organisatie voorziet een hele reeks alternatieven om het autosolisme af te bouwen: van het voorzien van goede fietsvoorzieningen en bedrijfsfietsen over abonnementen voor Cambio en deelfietsen, tot sensibilisatie en individueel reisadvies. Het mobiliteitsproject in de Antwerpse vestigingen fungeert als pilootproject en zal ook de werknemers op de Mechelse vestigingen betrekken.
Subsidiebedrag: 119 648,09 euro

Noble-House, Schoten

Deze producent van bio-voeding wil de bedrijfsfilosofie rond duurzaamheid ook op mobiliteitsvlak doortrekken en heeft met het oog daarop een ambitieus fietsproject uitgewerkt. Zowel de kantoormedewerkers als de verkopers worden gestimuleerd om hun woon-werkverplaatsingen voortaan zoveel mogelijk met de fiets te doen.  Hiervoor zal de werkgever alle types fietsen inzetten: klassieke en elektrische fietsen voor wie het volledige traject met de fiets aflegt, (elektrische) vouwfietsen voor kantoormedewerkers die combineren met de trein en verkopers die hun wagen op een randparking zetten en de vouwfiets gebruiken voor klantenbezoeken in de binnenstad. In ruil voor een fietsengagement kunnen medewerkers een gratis fiets gebruiken en genieten van gratis onderhoud en fietsvergoeding. Noble-House investeert daarnaast ook in kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen en fietsaccessoires.

Subsidiebedrag: 62 380,50 euro

 

Media Markt, Mechelen

Media Markt opent een nieuwe winkel in hartje Mechelen. De internationale winkelketen wil meedenken met de stad om het autoluwe karakter van Mechelen te vrijwaren en uit te breiden en investeert daarom in bedrijfsfietsen: elke werknemer die zich engageert, kan gebruikmaken van een gratis fiets voor de woon-werkverplaatsingen maar ook voor privéverplaatsingen. Afhankelijk van de fietsafstand worden klassieke of elektrische fietsen ingezet. Wie het openbaar vervoer gebruikt, krijgt een vouwfiets ter beschikking. Werknemers die toch de wagen gebruiken, krijgen enkel parkeerkosten vergoed indien zij hun wagen op een goedkope randparking plaatsen. Ook deze werknemers kunnen een vouwfiets gebruiken.
Subsidiebedrag: 122 057,16 euro
(gezamenlijk voor vestigingen Mechelen en Oostakker)

Aanbevelingen op maat van elke werkgever

Het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen opereert vanuit de dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen. Twee mobiliteitsadviseurs ondersteunen en begeleiden bedrijven die het woon-werkverkeer van hun werknemers duurzamer willen organiseren. De mobiliteitsadviseurs analyseren de mobiliteitsgegevens van een bedrijf en brengen deze in kaart. Op die manier geven zij de werkgever een duidelijke kijk op de eigen mobiliteitsproblematiek en doen zij aanbevelingen voor een efficiënte aanpak. Luk Lemmens: “De dienstverlening van het Provinciaal Mobiliteitspunt is gratis. Bedrijven die een subsidieaanvraag willen indienen voor de volgende oproep van het Pendelfonds nemen best zo snel mogelijk contact op met het Provinciaal Mobiliteitspunt viamobiliteitspunt@admin.provant.be