Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

{beek.boer.bodem} strijdt samen met landbouwers tegen gevolgen klimaatwijziging

landbouw

Met alweer een kurkdroge zomer en de daarbij horende onttrekkingsverboden, zoeken landbouwers volop naar manieren om hun gronden te beschermen tegen uitdroging. Sinds enkele jaren kunnen landbouwers uit de Kleine Nete-vallei daarbij rekenen op begeleiding door {beek.boer.bodem}.

Deze gebiedscoalitie telt heel wat landbouw- en natuurpartners met kennis van zaken. Onder coördinatie zoeken ze, samen mét de landbouwers, naar zo veel mogelijk manieren om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatwijziging.

In de vallei van de Kleine Nete lopen vele projecten om de veerkracht van de Kleine Nete te vergroten, waaronder projecten voor een meer klimaatrobuuste landbouw,” zegt gouverneur Cathy Berx, die een coördinatie-opdracht heeft voor de Kleine Nete.  “De impact van droogte op landbouw is een gedeelde zorg. Net daarom is het essentieel om samen naar oplossingen te zoeken. Projecten als {beek.boer.bodem} helpen landbouwers in de zoektocht naar nieuwe instrumenten en mogelijkheden.”

Op 9 september organiseerde {beek.boer.bodem} voor de derde keer een demomarkt voor geïnteresseerde landbouwers en grondbeheerders uit de Kleine Nete-vallei. Dat gebeurt intussen volgens beproefd recept.

We houden telkens halt bij een landbouwer die vertrouwd is met de werking van {beek.boer.bodem}”, vertelt gedeputeerde De Haes. “Andere landbouwers uit de omgeving kunnen dan komen kijken naar concrete voorbeelden, die letterlijk ìn het veld worden toegepast. Zo kunnen ze onderling ervaringen uitwisselen. Ook de partners van {beek.boer.bodem} zijn opnieuw van de partij.”  Gedeputeerde Helsen vult aan: “De experten van dat partnerschap, zoals de medewerkers van het provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve, kunnen advies op maat van elk bedrijf aanreiken: om water te besparen, om gewassen te telen die beter tegen de droogte kunnen, enzovoort.”

Ook Boerennatuur Vlaanderen en Boerenbond, die de demomarkt samen met de provincie organiseerden, informeren landbouwers op welke manier ze hun bedrijf zo klimaatrobuust mogelijk kunnen maken.

Gouverneur Cathy Berx, gedeputeerde Kathleen Helsen en gedeputeerde Jan De Haes (allen rechts in beeld) luisteren welke maatregelen landbouwers kunnen inzetten voor een klimaatrobuuste landbouw – foto: Jef Fasseur/ copyright: provincie Antwerpen

Maatregelen op het veld

Dit keer is {beek.boer.bodem} neergestreken in Kasterlee. Landbouwschepen Guy Van de Perre: “De klimaatwijziging zorgt voor vele uitdagingen, zoals landbouw efficiënt en mogelijk houden. Als schepen van landbouw in Kasterlee sta ik achter een project als {beek.boer.bodem}, en waak ik er mee over dat ook de boeren er beter van worden. Meerdere van onze landbouwers experimenteren met nieuwe teelten zoals sorghum, mais-boon of méteil-mengsels. Onze Kempense bodem heeft nood aan bijkomende teeltafwisseling die zorgt voor een hogere opbrengstzekerheid.”

Landbouwer Paul Van de Water is gastheer van vandaag. Ik pas al enkele jaren maatregelen toe uit het {beek.boer.bodem}-menu”, vertelt hij “Zo houd ik via stuwen in de grachten het water langer op bij de percelen, heb ik langs de Aa wilgen aangeplant om de oever te beschermen tegen afkalven, en liggen er stroken van grassen en kruiden naast de velden die aan het water liggen. Eén grote oplossing tegen klimaatverandering is er niet, maar ik ben er van overtuigd dat alle kleine beetjes samen wel een positief effect hebben.”

Op de demomarkt was er ook veel aandacht voor verschillende machines die mechanisch onkruid verwijderen. Bij een droog voorjaar bewijzen deze machines hun nut bij een onkruidbestrijding met minder of zonder chemische middelen.

Benjamin van Biopolder gebruikt zo al vijf jaar een mechanische wieder op zijn velden. “Dit soort wieder bestaat nog niet zo lang, ik heb deze machine vijf jaar geleden aangeschaft. De druk van de wieders – stangetjes die over de grond slepen – kan zó precies worden ingesteld, dat je het onkruid uittrekt terwijl het gewas blijft staan. Dit systeem maakt in de biolandbouw echt een enorm verschil.”

Ondanks de regenbuien was er toch een flinke opkomst en was het bij momenten erg druk bij de vele infostanden over er het onderzoek naar en het aanbod aan klimaatmaatregelen.

Samenwerkingsverband van de Kleine Nete

{beek.boer.bodem} is opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete. De actiepunten beschreven in het gebiedsprogramma 'Kleine Nete' worden nu uitgevoerd, onder coördinatie van de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid.

Voor de uitvoering van de projecten kan {beek.boer.bodem} rekenen op de steun van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, Blue Deal, provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten. Voor de begeleiding op het terrein krijgt {beek.boer.bodem} financiële steun van het Programma voor Plattelandsontwikkeling.  Foto provincie Antwerpen.

landbouw

Deel dit artikel