Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar lanceren nieuwe naam: Kordia!

KORDIA

In 2021 traden de gemeenten Kasterlee en Lille toe tot Stadsregio Turnhout, het samenwerkingsverband van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Regio in Transitie (RiT) was de voorlopige werktitel voor de nieuwe samenwerking, die nu verandert in… KORDIA.

 

Van vier naar zes was Regio in Transitie (RiT) en is nu Kordia

Het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout bestaat al sinds 1999. De vier gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar startten destijds de samenwerking om gezamenlijk afspraken te maken over de ontwikkeling van het regionaal stedelijk gebied. Intussen loopt dit al meer dan 20 jaar.

Dankzij de uitbreiding met Lille en Kasterlee ontstaat er een sterkere samenwerking die zorgt voor nog meer mogelijkheden. Samen vormen de zes gemeenten het hart van de Kempen en staan ze sterker om hun gezamenlijke belangen te verdedigen. De schaal van bijna 130.000 inwoners is daarvoor ideaal.

De zes lokale besturen kozen in 2021 om tijdelijk onder de werknaam ‘RiT – Regio in Transitie’ samen te werken. Met het oog op de lange termijn gaan ze een gezamenlijk programma uitwerken dat ook goed afgestemd wordt op de meerjarenplannen die elke gemeente heeft. En tot slot werken de zes gemeenten aan een nieuwe samenwerkingsstructuur. In deze nieuwe structuur wordt gezocht naar de gemeenschappelijke identiteit waarin de troeven van de stad en de landelijke gemeenten elkaar versterken. Vandaar de naam Kordia.

 

Kordia staat voor eendracht en harmonie in het hart van de Kempen

De naam is geïnspireerd op de vorm die de gemeentegrenzen samen hebben, namelijk een hart! In het Latijn vertaald, wordt dat dan “cor” en cordia betekent eendracht en harmonie!

We veranderen de C naar een K omdat we in het hart van de Kempen samenwerken, vandaar dus “Kordia”.

 

Wat betekent dit nu voor mij als inwoner?

De regiovorming die op de Vlaamse regeringsagenda staat, spoort gemeenten aan om intensief samen te werken met buurgemeenten. Ook Lille en Kasterlee staan hier al langer voor open. Voor politie en brandweer werken ze al jaren samen met dezelfde partners als Kordia. Ondertussen hebben ze ondervonden dat er wel meer thema’s zijn waar de gemeenten allemaal beter van worden door een hechte samenwerking. Denk maar aan mobiliteit en ruimtelijke ordening: de impact van beslissingen die op deze domeinen worden genomen, stoppen niet aan de gemeentegrenzen.

Naast mobiliteit en ruimtelijke ordening staan domeinen als wonen en energie, Huis van het Kind en opvoedingsondersteuning, en cultuur op de samenwerkingsagenda. Zonder dat ze daarbij uiteraard aan elkaars identiteit raken want de samenwerking garandeert het behoud van ieders autonomie.

Door samen te werken, delen de zes gemeenten elkaars kennis en beschikken ze over meer expertise en innovatiekracht.

Voor jou als inwoner levert dit onder andere een breed aanbod aan dienstverlening op, dat bovendien op maat van de gemeente is uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de digipunten waar je hulp kan krijgen voor al je digitale vragen of bijvoorbeeld het programma van Huis van het Kind met activiteiten in de eigen gemeente zoals de speelbabbels, inspirerende lezingen over opvoedingsthema’s, … .

 

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd hoe je als inwoner mee zal kunnen genieten van de schaalvoordelen van Kordia? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief www.kordia.be.

URL
KORDIA

Deel dit artikel