Op de gemeenteraad van gisteravond (15 december) werd de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 door alle fracties goedgekeurd. "Net zoals de voorbije jaren – en ondanks de coronacrisis – blijft Kasterlee een financieel gezonde gemeente.

'Nochtans staan er wel heel wat nieuwe projecten en budgetten op de agenda, en houden we rekening met de mogelijk negatieve gevolgen van de coronacrisis", aldus Gert Storms, schepen voor Financiën en Begroting.

De investeringsuitgaven voor de volgende jaren worden met 3,8 miljoen euro opgetrokken tot meer dan 28,5 miljoen euro in de periode 2021-2025. Het grootste project voor het volgende jaar is de verdere uitrol van het Masterplan De Met in het centrum van Kasterlee.

Maar er zijn ook nieuwe projecten zoals een mobiliteitsstudie voor de dorpskern van Tielen en de plaatsing van klascontainers als tijdelijke oplossing voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO) in Tielen. Op termijn moeten deze vervangen worden door een nieuwe infrastructuur in het kader van het Masterplan Tielen.

Voorts wordt er werk gemaakt van een warmteplan evenals een hemelwater- en droogteplan en van een horecabeleidsplan om in onze toeristische gemeenten het post-coronatijdperk voor te bereiden.

We voorzien ook budgetten voor de aankoop van grond om te bebossen, en voor de uitwerking van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de omgeving van de Pastoor Dergentstraat, met het oog op een duurzame en toekomstgerichte woonontwikkeling.

Het behoud van een solide financiële buffer zal ons ook wapenen voor de gevolgen van de coronacrisis, die nu uiteraard nog niet volledig in kaart kunnen gebracht worden.

Vooral de evolutie van de aanvullende personenbelasting, die we onlangs nog verlaagd hebben, houden we hierbij nauwlettend in het oog.

Burgemeester Ward Kennes dankte alle fracties voor hun steun aan het budget 2021. Daaruit blijkt de wil van de 25 raadsleden om zich op een opbouwende wijze samen in te zetten voor onze 19.000 inwoners. "Op dat pad van dialoog en participatie willen we ook in 2021 verder gaan," aldus de burgemeester.