De gemeente Lille wil op 1 mei haar recyclagepark overdragen aan IOK Afvalbeheer. De beslissing voor de overdracht staat vanavond op de agenda van de gemeenteraad.

In de nieuwe constructie zorgt IOK Afvalbeheer voor de volledige uitbating van het recyclagepark terwijl het gemeentebestuur eigenaar blijft van de gronden waarop het huidige recyclagepark gelegen is.

Voor de inwoners van Lille heeft een overdracht alleen maar voordelen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het vastleggen van de tarieven en deze veranderen niet.

Het park zal uitgebreidere openingsuren hebben en inwoners zullen meer fracties gescheiden naar het recyclagepark kunnen brengen.

Schepen voor milieu De Backer : "IOK Afvalbeheer is gespecialiseerd in afvalverwerking. Ze hebben al 19 Kempense recyclageparken in beheer.

Met Lille erbij zullen 85% van de Kempenaren gebruik maken van een recyclagepark in beheer van IOK Afvalbeheer. Als gemeente blijven we verantwoordelijk voor de tarieven en deze gaan we gelijk houden aan die van vandaag. Verder heeft het alleen maar voordelen voor onze inwoners.

Ze zullen met meer fracties in het recyclagepark terecht kunnen en het park zal ook vaker en langer open zijn."

Schepen voor openbare werken Kersemans : "Kiezen voor IOK maakt het mogelijk om een aantal dingen intergemeentelijk aan te pakken. De gezamenlijke afzet van afvalstromen biedt voordelen, zeker naar recyclagemogelijkheden.

Er is ook een 'pool' van recyclageparkwachters die op verschillende recyclageparken ingezet kan worden. Dat biedt een groot voordeel bij afwezigheden en is kostenefficiënt.

Het maakt ook dat ons park vaker open zal zijn. De belangrijkste reden om het recyclagepark over te dragen zijn de schaalvoordelen: technologische en infrastructurele verbeteringen zijn gemakkelijker te dragen in regionaal verband dan lokaal."