Het Grondwettelijk Hof spreekt zich vandaag uit over de eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs.

Het gaat dan om wat leerlingen minimaal in het secundair onderwijs moeten kennen en kunnen. Sinds dit schooljaar krijgen leerlingen van het derde middelbaar les op basis van die nieuwe eindtermen.

Maar tegenstanders vinden die zo uitgebreid dat de vrijheid van onderwijs volgens hen in gevaar komt.

Als het Hof vandaag die redenering volgt, worden de nieuwe eindtermen vernietigd. (VRTNWS)