Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Belangrijke stap in de ontwikkeling van zone centrum Tielen

De gemeenteraad van Kasterlee heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in het kader van het Masterplan Tielen. Eind juni werd de overheidsopdracht voor de ontwikkeling van de zone centrum Europees bekendgemaakt.

Een belangrijke stap in het proces voor de selectie van een ontwikkelaar die verantwoordelijk zal zijn voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe site om en rond de voormalige brandweerkazerne in Tielen.

 

De zone centrum in Tielen zal transformeren naar een multifunctioneel gebied met een nieuw ontmoetingscentrum en een lokaal dienstencentrum, ingebed in een groene omgeving. Dit project, een mix van publieke en private ontwikkeling, moet bijdragen aan een levendige en aantrekkelijke dorpskern.

 

Voorgeschiedenis en toekomstige stappen

 

In 2016 besloot het gemeentebestuur van Kasterlee om de kern van Tielen nieuw leven in te blazen. Het doel is om het centrum om te vormen tot een aantrekkelijke woon-, werk-, recreatie- en leefomgeving. Sinds 2019 wordt de gemeente hierin begeleid door het studiebureau Sweco. De huidige fase betreft de selectieprocedure voor een ontwikkelaar voor zone centrum.

In het najaar van 2024 zullen minstens drie firma’s worden geselecteerd om een ontwerp voor de nieuwe site in te dienen. De gunning van de overheidsopdracht en de uiteindelijke keuze van de beste offerte zijn gepland voor het najaar van 2025.

De herontwikkeling van de zone centrum heeft als doel:

  • De realisatie van een nieuw ontmoetingscentrum en lokaal dienstencentrum, inclusief horecagelegenheid met terras.
  • Het creëren van een aantrekkelijke en functionele architectuur die zichtbaar en herkenbaar is.
  • Het bevorderen van een autoluwe buitenruimte met speelruimtes voor kinderen en rustplekken voor ouderen, waar we elkaar kunnen ontmoeten met een hoge belevingswaarde.
  • Het voorzien van enkele kwalitatieve woningen en appartementen met aangename buitenruimtes.
  • Het aanbieden van ruime, kwaliteitsvolle fietsenstallingen voor verschillende types fietsen.

 

Een duurzame en toegankelijke toekomst

 

Er wordt gestreefd naar duurzaamheid en aanpasbaarheid in het ontwerp van de gebouwen. Dit omvat het stimuleren van duurzame verkeersmodi, het maximaal toepassen van hernieuwbare energie en materialen, en het zorgen voor comfortabele en toegankelijke ruimtes voor alle inwoners, inclusief kinderen en ouderen.

De volgende stappen in het project zullen in het najaar van 2024 worden gezet, wanneer de firma’s geselecteerd worden en deze uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen inclusief ontwerp in het voorjaar van 2025. Het project wordt in één fase uitgevoerd, waarbij tijdelijke oplossingen worden voorzien voor de functies die momenteel in de zone centrum aanwezig zijn.

“We blijven ons inzetten voor een grondige en transparante ontwikkeling van de zone centrum, waarbij zowel de publieke als de private sector bijdragen aan een leefbare en duurzame toekomst voor Tielen”, vertelt burgemeester Ward Kennes.

De ontwikkeling van de zone van de stationsparking, de zone Kasteeldreef en de zone school is iets voor een latere fase.

Deel dit artikel