De buitenschoolse kinderopvang Mol start op 1 september met enkele belangrijke wijzigingen.

Zo wordt het reservatiesysteem tijdelijk aangepast door personeelskrapte. Kinderclub Windekind verhuist van de Beukenbosstraat naar de dorpskern van Achterbos. Daarnaast wijzigt de locatie voor de opvang op woensdagnamiddag (lange opvang), snipperdagen en vakantiedagen voor de kinderen van Loewie (Rauw), Mowgli (Gompel) en Timon (Wezel).

1. Tijdelijke aanpassing reservatiesysteem

Door moeilijkheden bij het aanwerven van geschikte kandidaten voor de kinderopvang (te weinig beschikbare kandidaten, uitstroom, ziekte,...) kampen we momenteel met structurele personeelskrapte. We verwachten dan ook dat het mogelijk niet haalbaar is om op iedere dag gegarandeerd in de 9 kinderclubs de volledige bezetting aan te houden en daarbij te voldoen aan de norm van Agentschap Opgroeien (1 begeleider per 14 kinderen).

Daarom wordt het reservatiesysteem voor de buitenschoolse kinderopvang tijdelijk aangepast. Zo vermijden we dat we – bijvoorbeeld bij een onverwachte uitval van personeel – kinderen die al op de definitieve lijst staan, toch terug moeten annuleren.

Wijzigingen reservatiesysteem:

· 10 weken voor het opvangmoment wordt volgens de gekende werkwijze de helft van de beschikbare plaatsen opengezet. Op dit moment is er geen reservelijst actief. Ouders met een vast uurrooster kunnen lang vooraf reserveren, maar kunnen niet alle plaatsen bezetten.

· 3 weken voor het opvangmoment verhogen we de capaciteit naar 70 % - in plaats van de vroegere 100 % – en wordt de reservelijst actief gezet. Zo krijgen mensen met een wisselend uurrooster ook de kans om in te schrijven op de definitieve lijst.

· Iedere woensdag bekijken we voor de daaropvolgende week – op basis van het aantal beschikbare begeleiders – hoeveel kinderen we voor iedere kinderclub vanop de reservelijst kunnen doorschuiven naar de definitieve lijst. Waar mogelijk tot 100 %, maar indien nodig tot een lager aantal.

2. Kinderclub Windekind verhuist naar voormalige kleuterschool, Achterbos 27

Op 1 september verhuist kinderclub Windekind van de Beukenbosstraat 15 naar de voormalige kleuterschool De Toren, Achterbos 27. Hierdoor wijzigt ook het busvervoer:

· De kinderen van GO 't Egeltje worden 's morgens, 's avonds en op woensdagnamiddag met een bus vervoerd tussen de kinderclub en hun school.

· Momenteel bekijken we nog hoe we de verplaatsingen voor de kinderen van vrije basisschool De Toren (Jozef Calasanzstraat (Achterbos)) best kunnen organiseren. Hierover informeren we de ouders op een later tijdstip.

· De kinderen van vrije basisschool Stapsteen (Sluis) worden op woensdagnamiddag met de bus naar de kinderclub gebracht.

We kiezen voor dit gemeentelijk gebouw omdat we hier zowel op korte als op lange termijn meer mogelijkheden hebben voor een kwaliteitsvolle opvanglocatie in samenwerking met andere partners die van deze gebouwen gebruik zullen maken.

3. Wijziging locatie centrale opvang Loewie (Rauw), Mowgli (Gompel), Timon (Wezel)

Vanaf 1 september wijzigt de locatie voor de opvang op woensdagnamiddag (lange opvang), snipperdagen en vakantiedagen voor de kinderen van kinderclub Loewie (Rauw), Mowgli (Gompel) en Timon (Wezel).

· Deze kinderen worden voortaan opgevangen in kinderclub Loewie (tijdelijke locatie in basisschool De Zandloper) Gemeenteheistraat 1 in Rauw en dus niet langer in kinderclub Mowgli in Gompel.

· Enkel de kinderen die ingeschreven zijn voor de lange woensdagnamiddagopvang worden met de bus naar de centrale opvang in Rauw (Gemeenteheistraat 1) gebracht.

· Kinderen die op woensdagnamiddag voor 13 uur opgehaald worden, reserveren voor de korte opvang en blijven gedurende die tijd in hun eigen kinderclub.

De locatie in Rauw biedt meer speelmogelijkheden en de begeleiders hebben een beter overzicht over de aanwezige kinderen.

Meer info: dienst buitenschoolse kinderopvang, 014 33 15 72, bkomol@gemeentemol.be