Op de bijzondere ministerraad over veiligheid, justitie en defensie, de zogenoemde "superministerraad", heeft de regering een pakket van 28 maatregelen genomen. Die hebben niet enkel betrekking op de strijd tegen het terrorisme, maar moeten ook de cybercriminaliteit aanpakken en de verkeersveiligheid verhogen. 

Veiligheidsperiode voor zwaarste misdaden

Op het vlak van justitie wordt een veiligheidsperiode ingevoerd voor de zwaarste misdaden. Het gaat om een periode die de veroordeelde moet uitzitten voordat hij in aanmerking kan komen voor een vervroegde invrijheidstelling.

Het wordt onder bepaalde voorwaarden mogelijk om samen te werken met spijtoptanten in misdaadonderzoeken.

Ruim 400 plaatsen extra in gesloten centra

Inzake asiel en migratie voorziet een masterplan in de verhoging van de capaciteit van de gesloten centra van 600 naar 1.066 plaatsen in 2020. Op korte termijn wordt extra capaciteit gecreëerd in Steenokkerzeel, Merksplas en Holsbeek. Op middellange termijn komen er nieuwe centra in Antwerpen en Jumet.

De regering maakt ook prioriteit van de uitzetting van illegale delinquenten.
Vingerafdruk op identiteitskaart

Zoals reeds eerder aangekondigd, komen er fiscale stimuli voor de rechtsbijstandsverzekering en zullen inzake veiligheid identiteitskaarten in de toekomst ook vingerafdrukken bevatten om identiteitsfraude te bestrijden.

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) was al langer voorstander van biometrische identiteitskaarten, dat zijn identiteitskaarten waar via de chip ook vingerafdrukken en gezichtsscans bewaard kunnen worden. Tegen dat plan rees veel weerstand, vooral van Open VLD. Maar de Vlaamse liberalen lieten eerder deze week hun verzet varen. Jambon hoopt zo de strijd tegen fraude met identiteitskaarten op te voeren.

Om een snellere uitwisseling van pv's mogelijk te maken, komt er een databank van de e-pv's bij de politie, die in verbinding moet staan met het Openbaar Ministerie en de onderzoeksrechters. Er komt ook een digitaal centraal strafregister.

Verplicht alcoholslot

Op het vlak van verkeersveiligheid wordt het alcoholslot verplicht voor bestuurders met een promille van meer dan 1,8 g/l. Voor recidivisten geldt de verplichting reeds voor meer dan 1,2 g/l.

Er zijn ook zwaardere straffen voorzien bij vluchtmisdrijf, recidive, verval, zonder verzekering rijden.

De regering wil ook de veiligheid van motorrijders verhogen en voorziet daarom in een fiscale stimulans bij de aankoop van een berschermingsuitrusting voor motorrijders.

Veiligheidspoortjes in internationale stations

In de strijd tegen de financiering van terrorisme wordt de financiële transparantie van vzw's verhoogd en worden doelgerichte controles op onder meer de grensoverschrijdende circulatie van "liquide middelen" (cash, goud, juwelen, diamanten, prepaidkaarten,... versterkt. Daarnaast komen ook veiligheidspoortjes en bewakingscamera's voor de internationale stations.

Het pakket maatregelen leidt dit jaar tot 28,1 miljoen euro extra uitgaven. In 2018 gaat het om 137,7 miljoen en in 219 bijna 180 miljoen. Daarvoor is een jaarlijkse bijkomende inspanning van 105 miljoen euro nodig.

Superministerraad nummer één

De federale regering heeft vandaag samengezeten op Hertoginnedal voor de eerste van drie zogenoemde superministerraden, oftewel "buitengewone thematische ministerraden", zoals premier Charles Michel (MR) na de paasvakantie aankondigde. Thema van vandaag was veiligheid, defensie en justitie.

Eerder hadden verschillende ministers tipjes van de sluier gelicht over enkele maatregelen. Naast de vingerafdrukken is er ook de oprichting van een callcenter tegen cybercriminaliteit en een fiscale stimulans voor de rechtsbijstandsverzekering.

Later volgen nog superministerraden over economie en werk, en sociale zaken en de strijd tegen armoede. (belga/vrt)