Belfius financiert de bouw van vijf nieuwe windmolenparken in Vlaanderen. Het gaat om een project van Engie Electrabel en Conquest (cf. persbericht van Engie Electrabel en Conquest in bijlage).

De financieringsdeal – een langetermijnkrediet van 70 miljoen euro – is een van de belangrijkste van de laatste 12 maanden in de Belgische windenergiesector.

Dit project komt bij al die andere grote investeringen die Belfius financiert en die België voorzien van een eigen infrastructuur voor de productie van groene energie.

Belfius is bijvoorbeeld de enige Belgische bank die deelneemt aan de financiering van de 8 windmolenparken die gebouwd werden of worden langs onze kust. De bank heeft ook de bouw van het krachtigste 'zonnedak' ter wereld gefinancierd. Die langtermijnleningen maken de energietransitie echt mogelijk.

Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank & Verzekeringen: "Deze financiering bewijst de voortrekkersrol van Belfius in duurzame infrastructuurprojecten en meer bepaald in de omslag naar hernieuwbare energie.

Door investeringen van onze klanten (bedrijven en publieke sector) te financieren, draagt Belfius actief bij tot de doelstellingen inzake hernieuwbare energie van België in de Europese Unie en geeft het concreet invulling aan zijn missie om Meaningful and Inspiring for the Belgian Society te zijn."