[pic=659_1274980948.jpg]De Belgen hebben de reputatie dat ze graag hun biertjes lusten... maar naast de levensstijl, heeft het alcoholgebruik ook een belangrijke impact op de gezondheid. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid heeft zich in het kader van zijn grote gezondheidsenquête gebogen over het alcoholgebruik van de Belgen.[i][b]Alcoholgebruik in België: hoe staan we ervoor?[/b][/i]Wat alcoholgebruik betreft, scoren de Belgen in de buurt van het Europese gemiddelde. 12% van de Belgen drinkt elke dag alcohol. Het algemeen gemiddelde is 11 glazen alcohol per week, wat lager is dan de 14 glazen per week voor vrouwen of 21 glazen per week voor mannen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als schadelijk beschouwt voor de gezondheid. In België, overschrijdt 8% van de bevolking deze hoeveelheid, maar 10% van de Belgen wordt geconfronteerd met een problematisch alcoholgebruik, wat betekent dat ze een hoog risico vertonen om alcoholafhankelijkheid te ontwikkelen, en dat ongeacht de gebruikte hoeveelheid. Hier moeten we ook een zeer slechte en relatief nieuwe gewoonte vermelden: 'binge drinking' is een nieuw fenomeen waarbij veel gedronken wordt in een korte tijdsperiode. Gedefinieerd als het drinken van zes glazen op één avond, eenmaal per week, betreft binge drinking 7% van de Belgen. [i][b]Wie drinkt het meest in België?[/b][/i]Uiteraard treffen deze gedragingen de verschillende delen van de bevolking niet op dezelfde manier. De analyse per geslacht is snel klaar: alle gedragingen ten opzichte van alcohol komen bij de mannen meer voor dan bij de vrouwen, en dat in alle leeftijdsgroepen. Dit betekent natuurlijk niet dat er bij de vrouwen niets moet gebeuren tegen overmatig alcoholgebruik: hoewel dit minder voorkomt dan bij de mannen, zijn de risico's groter voor de vrouwen, vooral voor zwangere vrouwen. Overmatig alcoholgebruik veroorzaakt ook 9,4% van de borstkankers. Ook regionaal zijn er verschillen. In Vlaanderen zijn er meer mensen die alcohol drinken (83%, zonder onderscheid te maken qua hoeveelheden en frequentie) en zijn er meer jongeren die aan binge drinking doen (14% voor de groep 15-24 jaar). Daarentegen ligt het aantal problematische drinkers lager in Vlaanderen dan in de andere regio's. Toch gaat dat aantal in stijgende lijn: 10% in 2008 tegen 6% in 2004. Tot slot nog dit: het opleidingsniveau heeft geen duidelijke invloed op het alcoholgebruik van de Belgen.[i][b]Hoe evolueert het alcoholgebruik in België?[/b][/i]Omdat alcohol meestal een negatieve impact heeft op de gezondheid, probeert de overheid het alcoholgebruik te beperken. Slaagt ze daarin in België? Moeilijk te zeggen... We noteren in België een daling van het aantal mensen dat alcohol gebruikt en ook het overmatig alcoholgebruik is gedaald. Het aantal dagelijkse drinkers is tussen 2004 en 2008 echter gestegen van 9 tot 12%. Verhoudingsgewijs zijn de problematische drinkers talrijker geworden. We stellen dus vast dat de boodschap over alcoholgebruik blijkbaar nog niet bij iedereen doorgedrongen is. En hoe zit het met uw alcoholgebruik?