Graydon Barometer Faillissementen: 8.741 faillissementen in eerste negen maanden van 2019, bijna 15,2 procent meer dan vorig jaar

Hoofdpunten Graydon Barometer Faillissementen:
Na drie kwartalen en 8.741 vonnissen stevent België af op een op één na hoogste jaar met betrekking tot het aantal faillissementen in België.

Het niveau van het aantal faillissementen loopt in lijn met die van recordjaar 2013. In vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2013 telt Graydon nu 201 faillissementsuitspraken minder.

In vergelijking met dezelfde periode in 2018 meet Graydon een stijging van het aantal faillissementen met +15,2%.

In september 2019 gingen 1.145 bedrijven failliet in België, een stijging van 16,4 procent in vergelijking met september 2019.

In de eerste drie kwartalen van 2019 kwamen er 15.871 jobs op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat is een stijging van 19,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toch blijft dit aantal ver onder de cijfers die genoteerd werden tijdens de crisisperiode.

Let wel; het faillissement van Thomas Cook retail België wordt pas vandaag behandeld en is in deze cijfers niet meegenomen.

Stijging in alle drie de Gewesten

Het aantal faillissementen in het Vlaamse Gewest (4.244 faillissementen) is in de eerste drie kwartalen van 2019 toegenomen (+19,7%) in vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2018.

Het aantal faillissementen in het Waalse Gewest (2.192 faillissementen) is in de eerste drie kwartalen van 2019 toegenomen (+20,8%) in vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2018.

Het aantal faillissementen in het Brusselse Gewest (2.267 faillissementen) is in de eerste drie kwartalen van 2019 toegenomen (+3%) in vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2018.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: 'Nu we de eerste drie kwartalen van 2019 kunnen beschouwen, bestaat de kans dat België afstevent op het één na hoogste jaar als het gaat om het aantal failliete bedrijven.'

'De cijfers lopen in gelijke tred met het niveau van het aantal faillissementen van recordjaar 2013. De stijging van het aantal faillissementen, die nu al een hele tijd aanhoudt, is te verklaren en mag niet gedramatiseerd worden.'

'Recent onderzoek van Graydon heeft uitgewezen dat vooral een aantal wetswijzigingen aan de basis ligt van de hoge cijfers. Vandaag kunnen bijvoorbeeld ook vzw's en vrije beroepen in faling gaan en een tweede kans krijgen.'

'Daarnaast gebruiken verschillende rechtbanken ook de mogelijkheden die ze gekregen hebben om zogenaamde spookbedrijven op te doeken.'

Over de drie eerste kwartalen tellen we 15.871 jobs die op de tocht staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Een duidelijke stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar (+19,29%), maar ver onder de cijfers die we waarnamen tijdens de crisisperiode.

Toch zijn er negen failliete bedrijven die méér dan 100 mensen tewerk stelden (samen al goed voor 1.944 jobs). De drie ondernemingen verbonden met Thomas Cook die eerder deze maand over de kop gingen zijn meegerekend in het totale jobverlies.

Echter, de faillissementsaanvraag van Thomas Cook Retail Belgie zou gisterenavond zijn ingediend en wordt in principe vandaag voor de Gentse ondernemingsrechtbank behandeld. Nog eens 500 jobs komen zo op de tocht te staan waarmee de faillissementen van de Belgische Thomas Cook bedrijven voor dit jaar het op een na grootste jobverlies door faillissement met zich meebrengt.

Waarbij moet worden opgemerkt dat op de laatste jaarrekening van het bedrijf (boekjaar afgesloten in september 2018) nog sprake was van 544 voltijdse equivalenten, in 2016 zelfs nog van 571.