Graydon Barometer Faillissementen: 6.218 faillissementen in eerste zes maanden 2019, bijna 15,8 procent meer dan vorig jaar
Hoofdpunten Graydon Barometer Faillissementen:

Conclusies juni 2019

In juni 2019 gingen 1.107 bedrijven failliet in België, een stijging van 20 procent in vergelijking met juni 2018.

Juni 2019 is daarmee de op één na zwaarste junimaand ooit, enkel in juni 2015 waren er meer faillissementen (1.163 bedrijven).


Conclusies eerste semester 2019

In de eerste helft van dit jaar zijn er 6.218 bedrijven failliet gegaan, 15,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee verbreekt de eerste jaarhelft van 2019 het record van 2013, toen waren er in de eerste jaarhelft 6.187 faillissementen.

Het afgelopen eerste semester 2019 kwamen er 11.532 jobs op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat is een stijging van 21 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toch blijft dit het op drie na laagste cijfer van het afgelopen decennium.

Stijging in alle drie de Gewesten

Het aantal faillissementen in het Vlaamse Gewest (3.017 faillissementen) is in het eerste semester van 2019 toegenomen (+19.3%) in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018 (2.528 faillissementen).

Het aantal faillissementen in het Waalse Gewest (1.535 faillissementen) is in het eerste semester van 2019 toegenomen (+17,8%) in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018 (1.303 faillissementen).

Het aantal faillissementen in het Brusselse Gewest (1.645 faillissementen) is in het eerste semester van 2019 toegenomen (+8,3%) in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018 (1.323 faillissementen).

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon:
De maand januari kondigde zich nog rustig aan, maar zowel gedurende in de maand februari als in mei noteerde bedrijfsinformatiespecialist Graydon voor die specifieke maanden absolute records.

April 2019 staat te boek als de maand met het op één na hoogste cijfer ooit, in deze maand gemeten. De duidelijk stijgende tendens binnen het faillissementenlandschap kent een meerduidige verklaring die echter (nog) niet kan toegewezen worden aan een verzwakkende conjunctuur.

Faillissementscijfers zijn –in tegenstelling tot bijvoorbeeld betaalgedrag- geen conjunctuurvoorspeller maar eerde conjunctuurbevestigend. Deze cijfers kennen een aantal onderliggende oorzaken.

Zo kunnen onder de huidige insolventiewetgeving ook vzw's en vrije beroepen failliet gaan. Daarnaast is er de 'Wet op spookbedrijven' die in werking is getreden. Dit heeft geleid tot extra aandacht onder de rechtbanken en een toename van het aantal ontbindingen door een verbeterd opsporingsbeleid.

En ten slotte is er een substantiële stijging van het aantal faillissementen bij de Brusselse rechtbanken als gevolg van een andere aanpak van de ondernemingsrechtbank, gericht op om bepaalde vormen van fraude uit de markt te nemen.