Woensdag 9 maart tekent burgemeester van Berlaar  Walter Horemans samen met de korpschef van de politiezone, Eerste HCP Jan van Asch, de BIN gemandateerde INP Joeri Aerts en coördinator Kristel Hinoul het BIN charter voor een nieuwe regio.

Ditmaal gaat het over "BIN Berlaar-Centrum-Gestel". Momenteel vind je in beide gemeenten al verschillende zulke BIN-netwerken.

BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk en zorgt ervoor dat je als bewoner door de politie op de hoogte wordt gehouden van wat er in je wijk gebeurt. Het gaat om uitwisselen van bepaalde informatie zoals details over bvb diefstal, inbraak, verdachte gedragingen, ...

Dit contact verhoogt de sociale controle, bevordert het buurtgevoel en vergroot de beleving van veiligheid. De reeds bestaande BIN's in onze zone variëren tussen 50 à 300 leden.

Woon je in dit BIN en wens je graag aan te sluiten, dan kan je contact opnemen met BINcentrumGestel@outlook.com of wens je eerder lid te worden van een andere BIN, dan kan je alle info nalezen op onze website www.politie.be/5361 onder de rubriek "vragen" en "preventie". Je inschrijving is gratis.