Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) komt terug op de beslissing waardoor fietsers bij het kruisen van gewestwegen hun voorrang verloren. "Daar waar fietsers vandaag voorrang hebben, blijven ze die houden", klinkt het decisief.

Eerder deze week bleek dat de voorrangsregeling op oversteekplaatsen met fietspaden werd aangepast. Het ging meer bepaald om gewestwegen waar het fietspad een voorrangsweg kruist bij een kruispunt.

Daar had vaak de auto voorrang, soms de fietser en soms was het gewoon niet duidelijk wie voorrang had. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer leidde dat tot verwarring.

Daarom werd beslist om auto's in die situaties steeds voorrang te geven en dat duidelijk te maken met het aanbrengen van haaientanden. Waar fietsers altijd hadden mogen doorrijden, gingen ze plots moeten stoppen. Onder meer in Leuven was de aanpassing al doorgevoerd. Dat tot groot ongenoegen van fietsverenigingen.

Sommigen wezen op de verantwoordelijkheid van minister van Mobiliteit Weyts. Die draait de maatregel nu terug. "Ik ben bij terugkomst uit vakantie zelf geschrokken van de interpretatie die men blijkbaar gegeven heeft aan het dienstorder van de leidend ambtenaar van AWV. Die kan voor mij niet door de beugel", zegt hij. (VRTNWS) - foto archief Nnieuws : de Ringlaan Herentals, rotonde aan Wellens.