Vanaf maart 2021 wijzigen de sorteerregels van de blauwe PMD-zak. Plastic verpakkingen die nu niet bij PMD mogen, maar wel in de groene zak voor restplastiek, zullen vanaf maart 2021 wel in de blauwe PMD-zak mogen.

Op termijn worden de groene zakken voor restplastiek dus overbodig. Je koopt dus best niet teveel groene zakken meer.

Ook van de PMD-zakken koop je best geen grote voorraad: de nieuwe PMD-zak is immers goedkoper. 'Oude' PMD-zakken kan je blijven aanbieden.

Alle info over de uitbreiding van de blauwe PMD-zak volgt later, tot maart 2021 wijzigen de sorteerregels niet. Daarnaast besliste de gemeenteraad ook over het gratis inleveren van snoeihout op het containerpark en de opstart van de huis-aan-huisophalingen van glas.

Vanaf maart 2021: alle plastic verpakkingen in één blauwe PMD-zak

Voordelen:

· Er komen nieuwe PMD-zakken met daarop de nieuwe sorteerregels voor restplastiek.

· Aankoop nieuwe PMD-zakken is goedkoper: 1 rol kost 3,60 euro in plaats van 6 euro (voor 24 zakken).

o De verwerking van restplastiek is goedkoper, vandaar ook een goedkoper tarief voor de PMD-zakken.

· Je hoeft zelf niet meer met je restplastiek naar het containerpark.

· Je hoeft geen groene zakken meer te kopen.

Let op!

· Tot maart 2021 wijzigen de sorteerregels niet

· Ook na 1 maart 2021 mag je je 'oude' PMD-zakken, met daarop de 'oude' sorteerregels, nog gebruiken.

· Koop geen te grote voorraad van de 'oude' PMD-zakken: de nieuwe PMD-zak is goedkoper. De prijs verlaagt van 0.25 euro naar 0,15 euro per zak.

Groene zak verdwijnt

· Vanaf 1 maart 2021 wordt de groene zak voor restplastiek dus overbodig.

· Koop geen grote voorraad meer in.

· De groene zakken mag je nog tot juni 2021 naar het containerpark brengen.

Vanaf 1 januari 2021: wijzigingen inleveren afval containerparken

· Snoeihout kan je het hele jaar door gratis inleveren.

· Je kan maximum 3 compostbakken per jaar aankopen. Prijs per stuk blijft dezelfde: 40 euro.

In de loop van januari 2021: blauwe bak voor glasafval

· In de loop van januari 2021 ontvangt elk huisgezin een blauwe bak voor glasafval.

· Eind januari, eerste glasophaling.

· In de loop van februari 2021 verdwijnen de glasbollen.

Voordelen:

· Gratis ophaling.

· Vieze hotspots rond glasbollen verdwijnen.

· Op het containerpark en de ondergrondse glascontainer in Rauw (Kerkplein)kan je je glas nog kwijt.

Textielcontainers verdwijnen

Het aantal textielcontainers dat door commerciële firma's in onze gemeente werd geplaatst, liep danig uit de hand. Vaak waren het ook echte hotspots voor sluikafval die we dagelijks moesten opruimen. Het gemeentebestuur ontving hierover talrijke klachten. Voor het gemeentebestuur was de maat vol en maande de firma's aan hun containers te verwijderen.

Waar nog wel textiel inleveren?

· Containerparken Millegem en Gompel.

· Textielinzameling van IOK Afvalbeheer die viermaal per jaar huis aan huis gebeurt.

· De Kringwinkel, op voorwaarde dat het nog herbruikbaar is.

Extra zakken voor de textielinzameling zijn verkrijgbaar bij de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw (Molenhoekstraat 2) en de containerparken van Millegem en Gompel en de Kringwinkel (Sint-Apollonialaan 190a). Je mag herbruikbaar textiel ook in eigen zakken aanbieden.

Meer info

· IOK Afvalbeheer – afvalinfolijn, 014 56 27 75, afvalbeheer@iok.be, www.iok.be