Vanaf woensdag 27 juli gelden er beperkende verkeersmaatregelen voor de spoorwegoverweg ter hoogte van de Schoolstraat/Vinkenstraat in Mol Ezaart.

Zo mag vrachtverkeer en alle vervoer +3,5 ton niet langer de spooroverweg gebruiken. Voor auto's geldt een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur. De beperkingen zijn nodig om een te hoge belasting van de overweg te voorkomen. De maatregelen gelden tot midden oktober wanneer in opdracht van Infrabel structurele herstellingswerken starten.

De spooroverweg aan de Schoolstraat bevindt zich in een slechte toestand. Spoorwegbeheerder heeft deze overweg al een tijdje op de onderhoudsplanning staan voor de vereiste structurele herstellingen. Jammer genoeg kunnen de werken pas ten vroegste dit najaar starten. De huidige startdatum is midden oktober.

Verslechtering in een snel tempo

Omdat de situatie van de spooroverweg in een bijzonder snel tempo verslechtert, vroeg Infrabel aan het gemeentebestuur dringende maatregelen. Zonder ingrijpen zou in het slechtste scenario zelfs het treinverkeer moeten worden stilgelegd.

Maatregelen zonder auto's te weren

Wegens het belang van de Schoolstraat voor het lokaal verkeer en de nabijheid van het containerpark, stelde het gemeentebestuur een aantal maatregelen voor die de belasting van de overweg beperken zonder alle verkeer te weren. Hopelijk kan de overweg hierdoor open blijven tot de start van de structurele herstellingswerken midden oktober.

Omleiding vrachtverkeer

Het vrachtverkeer en het verkeer +3,5 ton kan eenvoudig omrijden en de overweg van de Martelarenstraat gebruiken.