Wie besmet geraakte met het coronavirus of als een hoog risicocontact aanzien wordt, moet verplicht een aantal dagen in quarantaine. 

Vanaf heden zal de lokale politie van Berlaar hierop toezien en de inwoners effectief aan een controle ondewerpen. Staat de politie voor een egsloten deur wacht een boete van 250 euro.

Quarantaineprotocol

Het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid sloot recent een quarantaineprotocol af met het lokaal bestuur van Berlaar. Het agentschap geeft het lokaal bestuur zo de mogelijkheid om op lokaal niveau de quarantainemaatregel op te volgen en te controleren.