De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) maakt zich ongerust over de crisismaatregelen die in heel wat Vlaamse mediahuizen worden genomen. Vooral de forse afdankingen op nieuwsredacties baart de VVJ zorgen.De Vlaamse Vereniging van Journalisten (Beroepsjournalisten) roept de mediamanagers op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Verschillende mediahuizen in Vlaanderen hebben een bezuiinigingsronde ingezet omdat ze door de economische crisis minder advertentie-inkomsten hebben en omdat de productiekosten zijn gestegen.

De voorbije weken zijn er tientallen mensen ontslagen op verschillende nieuwsredacties in Vlaanderen, onder meer bij Concentra, Sanoma, Think Media, VTM, VT4, Focus WTV, ROB tv, Tv Oost en Tv Limburg. Bij RTV Kempen-Mechelen zijn er nog geen ontslagen, wel al strikte besparingen.

"Al met al dreigen de saneringen op Vlaamse redacties de reeks van ontslagen en besparingen van twee jaar geleden nog te overstijgen", meldt de VVJ.

De VVJ vraagt dat ook de Vlaamse en federale overheid hun verantwoordelijkheid opnemen om de kwaliteit van het nieuws te bewaren. "Uiteindelijk gaat het om niets minder dan een democratische uitdaging", luidt het.

(vrt)