Op dinsdag 5 december beslist de bestendige deputatie over het beroep over de eerdere vergunningsverlening van de stad Herentals voor een kippenstal in Hulzen voor 14.000 kippen. Er kwamen 167 bezwaarschriften tegen de bouwvergunning binnen, met 367 bezwaarschriften tegen de milieuvergunning. 

Toch verleende de stad Herentals een omgevingsvergunning voor deze kippenstal.

Het wordt bang afwachten door de 100-en bewoners van Hulzen-Watervoort. Advocatenkantoor LDR heeft in naam van 38 personen een beroep ingediend.

Hamvraag : wordt de stad Herentals, met schepen Mien Van Olmen (CD&V) op kop, door de provincie teruggefloten?

De buurtbewoners begrijpen niet dat het Herentalse schepencollege de industriële kippenboeren zo weinig in de weg legt en de plannen voor 200% steunt.

'Wij geven de strijd niet op',  reageert actievoerder Paul Thijs en collega's. 'Dit wordt een verkiezingsthema en we hopen dat het binnen de CD&V en verder, tot ruzies leidt.  De gezondheid van de bewoners moet voorgaan op geldgewin.'

De bestendige deputatie verdaagt de beslissing tot de zitting van 5 december, zodat zij het beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning én de milieuvergunning gezamenlijk kan behandelen.

Wordt vervolgd. (pp-jv-pt)