U bent hier

Bestuursakkoord CD&V - N-VA : 'Samen met, van en voor burgers, autovrije Grote Markt' ?

Herentals
25.06.2019 - 15.59u
Door: Mark Jaspers

De Herentalse bestuursploeg stelde vandaag haar plan voor de komende 6 jaar voor. Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) : "Het is er één met, van en voor ons allemaal, want iedereen kreeg de kans om mee te denken. En als bestuur hebben we de inbreng van onze burgers, stakeholders en diensten maximaal in rekening gebracht.

De burger koos en krijgt de komende zes jaar een heraangelegde Grote Markt, met plaats voor beleving en zonder auto's, opgewaardeerde dorpspleinen en een verkeersveiligere en zorgzame stad.

Tijdens verschillende meedenk-avonden en via een online platform, begeleid en opgesteld door neutrale experten, kregen inwoners en raadsleden de gelegenheid om het bestuursakkoord mee vorm te geven.

Vertrekpunt was het ambitiekader van het bestuur, afgestemd met de diensten en belangengroepen van de stad, zoals de jeugd- en seniorenraad ,de middenstandvereniging, GECORO, ...

De burgers zijn duidelijk: de prioriteiten moeten liggen op de herinrichting van de Grote Markt, de dorpspleinen en verkeersveiligheid. Het stadsbestuur geeft hier in het bestuursakkoord gevolg aan. Ook worden de subsidies voor verenigingen fors opgetrokken.

Er moet ruimte zijn voor beleving, ontmoeting en groen. Dat staat op het verlanglijstje van de Herentalsenaar voor de Grote Markt en de dorpspleinen. Het bestuur volgt en zal de concrete uitwerking samen met de burger opnemen.

Voor het dorpsplein Noorderwijk moet er eerst een masterplan komen. De Noorderwijkenaar krijgt ook de beloofde nieuwe sporthal. In het kader van zolang mogelijk thuis blijven wonen zal het dienstencentrum Convent2 zijn dienstverlening naar Noorderwijk uitbreiden.

Het dorpsplein Morkhoven ligt klaar om als dorpsparel aangelegd te worden. Tevens zullen we de bouw van serviceflats stimuleren en faciliteren. Voor de Grote Markt moeten de huidige parkeerplaatsen eerst naar het binnengebied verhuizen (te beginnen bij de zuidkant).

Zo gaven de handelaars en horecanten duidelijk aan. Met een nieuwe polyvalente stadsfeestzaal in het binnengebied wordt het plaatje compleet. En met een event plan valt er altijd wat te beleven, voor elk wat wils, gespreid in de tijd, op doelgroepen en in synergie met stakeholders, zoals de handelaars. Het centrum wordt weer het bezoeken waard, met een doorgedreven plan voor het kernwinkelgebied.

En de wegen errond, met de kasseien, moeten comfortabeler voor voetgangers en fietsers. Dat geldt ook voor de toegangswegen, zoals de Herenthoutseweg, Lierseweg of Wiekevorstseweg bijvoorbeeld.

De as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan wordt een prachtige stadsboulevard, uiteraard ook samen uitgetekend met de burgers. Een globaal mobiliteits-, circulatie- en parkeerplan maakt een einde aan ad hoc maatregelen die de problemen alleen verschuiven, maar niet oplossen. Waar afgescheiden fietspaden niet mogelijk zijn, bieden fietsstraten oplossingen.

We investeren als lokaal bestuur niet alleen in stenen en infrastructuur, maar ook in de uitbreiding van de dienstverlening in het kader van zorg en cultuur. De kunstencampus wordt afgewerkt en zal een ontmoetingsplek worden waar jong en oud kansen krijgen om hun talenten en creativiteit verder tot ontplooiing te brengen.

Niet iedereen wordt vandaag met een zorgvraag geconfronteerd. Maar als lokaal bestuur willen we anticiperen op de behoeften die zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Zo kunnen we een antwoord bieden op het moment dat iemand zorg nodig heeft. Daarbij zetten we vooral in op thuiszorg.

Buurtzorgnetwerken, wijkwerking, sociale restaurants, uitbreiding van de ondersteuning van de mantelzorger en andere vrijwilligers zullen een concrete vertaling krijgen. Voor kinderarmoedebestrijding en de strijd tegen vereenzaming zullen we concrete initiatieven nemen.

Gezien de veroudering van onze bevolking zullen we initiatieven nemen om acties uit het ouderenbeleidsplan uit te voeren. We willen vooral een warme stad zijn waarin voldoende zorgaanbod is dat toegankelijk en betaalbaar moet zijn voor al wie op de brede dienstverlening beroep wil doen', besluit Van Olmen.

Merkwaardig : dit bestuursakkoord moet nog aan de gemeenteraad voorgelegd worden.  Nooit gezien.

Wordt vervolgd.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto