Woensdag vond op het Astridplein met een indrukwekkende militaire parade de bevelsoverdracht van het 29 Bataljon Logistiek plaats.

Luitenant-kolonel Frank Mouchaers, ing. gaf het bevel over aan Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Tom Laermans. 

Er was heel wat publieke belangstelling.

Foto's Johan Temmerman / NNieuws.