Aquafin biedt alle inwoners de unieke kans om op 25 september de vernieuwde waterzuiveringsinstallatie langs de Borgerhoutsendijk te bezoeken. Je kan tussen 17 en 19.30 uur elk half uur deelnemen aan een gegidste rondleiding. Vooraf inschrijven doe je via informatie@gemeentemol.be of telefoneer naar 014 33 07 11.

In 1964 bouwde het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf langs de Borgerhoutsendijk een rioolwaterzuiveringsinstallatie.  Een eerste uitbreiding volgde in 1994. Door de verdere  uitbouw van het rioleringsstelsel binnen het zuiveringsgebied, de evoluties in de sector van de waterzuivering en het verstrengen van de lozingsnormen, moest de installatie opnieuw vernieuwd en uitgebreid worden. Het zuivere water wordt geloosd in de Molse Nete.

Vernieuwing

Aquafin startte deze werken in juni 2009. Een deel van de installatie werd afgebroken en vervangen door een grotere infrastructuur. Ook het dienstgebouw onderging een renovatie en uitbreiding. De groenbuffers rond de installatie bleven bestaan, maar de primaire zuivering, de slibindikker en de slibbuffer werden overkapt. Dat betekent dat de lucht wordt afgezogen en over geurverwijderingsinstallaties wordt geleid, waardoor het zuiveringsproces geen geurhinder meer veroorzaakt. Het vernieuwde en uitgebreide waterzuiveringsstation kan het afvalwater van 61 000 inwoners volledig biologisch zuiveren.

Vuil water weer proper

Benieuwd hoe vuil water weer proper wordt? Kom dan op 25 september een kijkje nemen op de zuiveringsinstallatie langs de Borgerhoutsedijk. Er zijn rondleidingen voorzien om 17, 17.30, 18, 18.30, 19 en 19.30 uur. Nadien krijg je een drankje aangeboden. Inschrijven kan tot en met 19 september. Vermeld je uur van voorkeur.

Inschrijven: informatie- en onthaalbalie ’t Getouw, 014 33 07 11, informatie@gemeentemol.be,