Tijdens de informatieavond over de komst van 186 asielzoekers hebben de Herentalsenaren massaal hun 'scoutshart' getoond. Evert Jan Witteveen had de 80 aanwezigen woensdagavond in 't Hof een duidelijk beeld geschetst van de huidige vluchtelingencrisis en de werking van Fedasil. Zo werden meteen een aantal vragen bij de aanwezigen opgelost.

Het gaat in overgrote meerderheid om Irakezen, Syriërs en Afghanen. 50% van hen zijn alleenstaande mannen, de rest families en een kleine minderheid alleenstaande vrouwen en/of kinderen.

Fedasil was blij met het aanbod van Scouts en Gidsen Vlaanderen om in Den Brink 186 asielzoekers onder te brengen. In De Brink zullen die van 4 tot 29 januari verblijven. De opvang die Fedasil in Den Brink biedt omvat de 3 B's: bed, bad en brood. In Den Brink vindt Fedasil een instapklare infrastructuur.

Open Centrum

Den Brink is gedurende 3.5 week een open centrum. Dat wil zeggen dat de asielzoekers vrij zijn om buiten te gaan. Vanaf 23 uur wordt van hen verwacht dat ze op Den Brink zijn. Wie 's avonds nog wil weggaan wordt genoteerd. Elke dag maken de verantwoordelijken van Fedasil een 'hotellijst' met de namen van de aanwezigen over aan de politie. 's Nachts is er bewaking met 2 personen.

Overdag krijgt het team van Fedasil hulp van collega's uit Broechem. Een team van 4 personen begeleidt de asielzoekers. Er is bewaking door een externe firma. Het eten wordt verzorgd via catering.

Vragen en antwoorden

Uit het publiek kwamen heel wat vragen. Zo was er een vraag of de kinderen van de asielzoekers in Herentals school gaan lopen. Door de beperkte duur van de opvang is dat moeilijk te realiseren. 

Of de asielzoekers iets nodig hebben aan materiaal, fietsen, kledij ... Fedasil laat dat weten. Ook Herentalsenaren die animatie of andere vormen van begeleiding (taallessen) willen organiseren en aanbieden kunnen met hun voorstellen bij Fedasil terecht. 

Of er eten moet gebracht worden? Het dagelijks eten wordt verzorgd door een cateringbedrijf.

Kunnen ze naar 't stadscentrum komen en hebben ze geld? De meeste asielzoekers zijn niet onbemiddeld. Bovendien krijgen ze een zakgeld van 7.4 euro per week en kunnen ze bijklussen op het domein Den Brink. Den Brink is een open centrum en de asielzoekers zijn vrij te komen of te gaan.

Of er iets kan of mag gedaan worden bij het onthaal van de asielzoekers op 4/1?  Is ook niet nodig: deze mensen willen rust. 

Wat gebeurt er met deze mensen na 29/1?  Bij Fedasil hopen ze dat ze dan vanuit Vlaanderen een nieuw nobel voorstel krijgen voor tijdelijke opvang. 

Of de geste van de scouts invloed heeft op het spreidingsplan voor de gemeenten?  Neen, deze opvang heeft geen invloed op de berekening van het spreidingsplan.

De zwaarste vraag was nog wel: die asielzoekers komen aan met autobussen, kunnen die wel draaien ter hoogte van De Brink, 't is daar maar smallekens? Een probleem dat met het stadsbestuur en de verantwoordelijken van Den Brink bekeken wordt.

Wie nu al vragen of voorstellen heeft kan daarmee terecht op info@fedasil.be

Foto's Johan Temmerman / NNieuws.