Eerste stap naar eengemaakt lidmaatschap en dienstreglement gezet

De gemeenteraad in Vorselaar keurde op 25 mei het eengemaakt lidmaatschap en dienstreglement voor Bibliotheek Neteland goed. Met die goedkeuring wordt een fundamentele stap gezet om vanaf 6 oktober de samenwerking tussen de vijf bibliotheken van Neteland verder uit te breiden.

Met het oog op een nog betere dienstverlening en een ruimer aanbod aan boeken, dvd's, digitaal materiaal, ... kozen de bibliotheken ervoor om na projectmatig nu ook structureel samen te werken.

Om aan te sluiten op het nieuwe Vlaamse Eengemaakte Bibliotheeksysteem (EBS) sluiten alle bibliotheken van onze provincie hun deuren van 6 tot maximaal 20 oktober. Zo bereiden ze achter de schermen de omschakeling naar het EBS voor.

Deze overstap naar het EBS is voor Bibliotheek Neteland de aanleiding om een eengemaakt reglement voor alle bibliotheken van Neteland in te voeren. Door op deze manier samen te werken vinden ze antwoorden op de uitdagingen van de toekomst.

Eén lidmaatschap voor vijf bibliotheken: een enorme verruiming van het aanbod

Het eengemaakt lidmaatschap houdt in dat de bibliotheken in Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar binnenkort allemaal dezelfde voorwaarden en tarieven hanteren. Wanneer iemand zich vanaf midden oktober lid maakt van één van de bibliotheken, is die automatisch lid van alle vijf Neteland-bibliotheken. Dat betekent dat leden voortaan boeken, e-boeken, dvd's, magazines, ... kunnen kiezen uit maar liefst vijf bibliotheken. Een enorme verruiming van het aanbod!

Leden betalen overal evenveel

De eenmaking betekent ook dat alle meerderjarige leden van de vijf Neteland-bibliotheken vanaf midden oktober hetzelfde lidgeld betalen. Met dit lidgeld worden ze gedurende één jaar lid van alle vijf de bibliotheken. Het leengeld dat sommige bibliotheken nu nog vragen, bijvoorbeeld voor het lenen van dvd's, valt volledig weg.

Boetevrij Neteland

Bij de eenmaking kiest Bibliotheek Neteland ervoor om volledig boetevrij te werken. Wanneer leden hun materialen te laat binnenleveren, ontvangen zij wel onmiddellijk een herinnering. Enkel wanneer leden na drie herinneringen de materialen nog niet hebben binnengebracht of wanneer ze materialen verliezen of beschadigen, hangt er een kost aan vast.

Nog ter goedkeuring op andere gemeenteraden

In de loop van de volgende weken moet het eengemaakt lidmaatschap en dienstreglement ook nog door de gemeenteraden in de andere gemeenten worden goedgekeurd. Eens het dossier in alle vijf de gemeenten goedgekeurd is, hoor je meer van ons. Het nieuwe reglement treedt in werking op 6 oktober 2021.