Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bijkomende bodemonderzoeken naar asbest voetbalterreinen A en B van KFC Mol

Op verzoek van OVAM voert milieuonderzoeksbureau ABO op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 augustus bijkomende onderzoeken uit op de voetbalterreinen A en B van KFC Mol.

Deze onderzoeken worden uitgevoerd om absolute zekerheid te krijgen dat er in de bovenste grondlaag van deze sportterreinen geen asbest aanwezig is. 

Deze zekerheid is van belang voor de informatiecampagne die het gemeentebestuur, OVAM en ABO dit najaar organiseren voor alle sporters over het dossier. Zo willen we alle gebruikers van de betrokken terreinen geruststellen dat het absoluut veilig is om hier te sporten.

Deze campagne bekijken we ruimer dan de sportsite alleen. Zo willen we breder informeren over de gezondheidsrisico’s van asbest en de mogelijkheden om asbesthoudende materialen in je woning veilig te verwijderen en af te voeren.

Asbest

De onderzoeken van 2020 toonden aan dat er in de bodem van voetbalterreinen A en B van KFC Mol géén hechtgebonden (grotere zichtbare stukken) asbest aanwezig is. Dit was te verwachten, aangezien het vroegere meer en dus ook het asbeststort niet onder deze terreinen liggen.

Om zeker te zijn dat er ook geen niet-hechtgebonden asbestvezels (die je niet kan zien) in de bodem zitten, vraagt OVAM deze bijkomende onderzoeken.

Hoe gebeuren de onderzoeken?

Per veld worden er met een graafmachine vier sleuven gemaakt tot een diepte van 0,3 meter. Uit deze sleuven wordt een gemengd bodemmonster gehaald voor verdere analyse in het laboratorium. Nadien worden de sleuven gedicht en de weggenomen graszoden teruggeplaatst. Na het terugplaatsen is het veld meteen opnieuw bespeelbaar. Om schade aan het terrein te voorkomen door de kraanbanden worden stalen bodemplaten geplaatst. Ook op de onderzoeksdagen blijven de terreinen bruikbaar vanaf 16 uur.'

Deel dit artikel