Na een eerste steungolf tijdens het voorbije jaar, zal de CD&V/Open Vld coalitie dinsdag een aantal bijkomende steunmaatregelen voor verenigingen aan de gemeenteraad voorleggen.

Achter de schermen wordt intussen verder gewerkt om ook tijdens de gemeenteraad van februari nog een bijkomend steunpakket op tafel te leggen.

De meerderheidspartijen willen daarmee de vele jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen in de drie deelgemeenten zo goed mogelijk door de coronacrisis loodsen.

Met coronabonnen en allerhande subsidies konden de 180 erkende verenigingen van Kasterlee het voorbije jaar al rekenen op financiële ondersteuning.

Maar omdat de crisis blijft aanslepen blijft ook het verenigingsleven een zware impact ondervinden, en daarom dringen bijkomende maatregelen zich op.

Schepen van cultuur Guy Van de Perre (CD&V): "Na de maatregelen die vorig jaar reeds genomen zijn, heeft het schepencollege vorige week beslist om de huur voor verenigingen met een gemeentelijk lokaal dit jaar niet aan te rekenen.

We zullen aan de gemeenteraad voorleggen om verenigingen die hun lokaal op de private markt huren financieel te ondersteunen door middel van een subsidie, en in het voorstel is ook opgenomen om verenigingen die een erfpacht hebben met het gemeentebestuur dit jaar vrij te stellen van de jaarlijkse vergoeding."

Met de voorgestelde maatregelen wordt bewust de nadruk gelegd op verenigingen die een eigen lokaal hebben.

"We bereiken hiermee een 60-tal verenigingen die al geruime tijd weinig of geen gebruik meer hebben kunnen maken van hun infrastructuur." zegt schepen van sport Walter Van Baelen (CD&V).

"Terwijl zo goed als alle inkomsten zijn weggevallen, zijn een aantal kosten aan hun gebouwen gewoon blijven doorlopen. Denk maar aan verwarmingskosten en verzekeringen."

Maar ook verenigingen die geen eigen lokaal hebben zullen nog op een financiële duw in de rug kunnen rekenen, want ook voor de gemeenteraad van februari is nog een bijkomend steunpakket in opmaak.

Het gemeentebestuur laat zich daarvoor adviseren door een delegatie vanuit het verenigingsleven die zich in een werkgroep buigen over de noden waar verenigingen in deze crisis mee te kampen hebben.

"Op aangeven van de werkgroep wordt er voor het volgende steunpakket gewerkt aan een algemene maatregel waarvoor opnieuw alle erkende verenigingen in aanmerking komen, maar anderzijds willen we verenigingen die financieel in hun voortbestaan bedreigd zijn specifiek kunnen benaderen." zegt raadslid Rita Thijs (Open Vld).

"We hebben een bruisend verenigingsleven in onze drie deelgemeenten, en snakken ernaar om opnieuw te kunnen genieten van de vele activiteiten en evenementen die we nu al zolang moeten missen.

Met de diverse steunmaatregelen hopen we dat sterk sociaal weefsel gaaf te houden zodat de verenigingen na de crisis weer voor veel levendigheid en gezelligheid in onze gemeente kunnen zorgen." besluit schepen van jeugd Rob Guns (CD&V).