Uit een recente bevraging van Resengo bij Vlaamse en Brusselse horecazaken blijkt dat de no-showproblematiek - mensen die zonder verwittigen niet komen opdagen - nog steeds een van de grootste uitdagingen vormt.

Bijna 70% van de ondervraagden heeft meerdere keren per maand te maken met het fenomeen, 43% zegt zelfs dat het aantal klanten dat niet komt opdagen is vermeerderd tegenover het jaar ervoor.

Harde aanpak loont niet
Tegen no-shows en laattijdig annuleren lijken drastische maatregelen niet te werken. Hoewel 25% van de ondervraagden het vragen van een voorschot als mogelijke oplossing aanhaalt, lijken maar weinig horeca-uitbaters voor deze oplossing te kiezen.

Volgens 61% van de ondervraagden haken klanten immers af als ze een voorschot moeten betalen. 30% van de respondenten is zelfs van mening dat deze maatregel het imago van het restaurant schaadt.

Klantvriendelijke oplossingen
Resengo integreert in haar systeem verschillende maatregelen die het risico op no-shows drastisch verminderen. Restaurateurs kunnen zelf de kosten en baten afwegen om zo de meest geschikte en klantvriendelijke oplossingen te activeren.

Een aantal concrete en constructieve maatregelen:het versturen van bevestigings- en herinneringsmailshet versturen van bevestigingen of herinneringen per sms (de afleverbetrouwbaarheid van een sms ligt rond de 98%) de reservering laten herbevestigen door de klant per mailfaciliteren van het correct invoeren van klantgegevens (en het aanmaken van klantenfiches), registreren van no-shows (om extra waakzaam te kunnen zijn bij een nieuwe reservatie door dezelfde klant)verzenden van een no-show e-mail om no-shows in de toekomst te vermijdenopvragen van no-show historiekonline reserveren weigeren voor klanten die reeds een no-show deden verplicht stellen van het aanvaarden van algemene voorwaarden: zo kan je van een reservering ook een bindende overeenkomst makenopvragen van de creditcardgegevens

Resengo stuurt ook een e-mail naar klanten die binnen de drie dagen conflicterende reserveringen hebben staan, m.a.w. naar mensen die in meerdere restaurants tegelijk hebben gereserveerd om dan op het laatste moment te beslissen. Ze worden ertoe aangezet om de reserveringen die ze niet gaan nakomen zo snel mogelijk te annuleren. Dit werkt uiteraard enkel voor de restaurants die met Resengo werken.

Hoewel het vragen van een voorschot ook tot de mogelijkheden behoort, maken de andere, klantvriendelijkere maatregelen deze stap in veel gevallen overbodig.

Dirk Gypen, CEO van Resengo, licht toe: "Er wordt veel gesproken over het vragen van voorschotten om no-shows tegen te gaan. Maar dat is eigenlijk pas aan de orde als je zaak ruim overbevraagd is. Als je weet dat de gemiddelde bezettingsgraad rond de 40% ligt, kunnen horecazaken zich het simpelweg niet permitteren om hiermee te experimenteren en het risico lopen dat ze klanten zouden verliezen.

De praktijk wijst immers uit dat het aantal reserveringen daalt wanneer er voorschotten gevraagd worden. De oplossing schuilt dus eerder in goede communicatie en daar willen we met de aanpak van Resengo op inspelen."

Roger Van Damme, chef van restaurant Het Gebaar in Antwerpen en zaakvoerder van Toque-Tok in Schelle getuigt: "Resengo neemt ontzettend veel mailverkeer uit onze handen doordat zowel reserveringen als wijzigingen binnen één systeem geïntegreerd zijn. We voorkomen ook veel lege tafels dankzij de herinneringsmails voor onze klanten, wat dus een performante oplossing voor no-shows blijkt te zijn."

Over Resengo
Resengo is een online reserveringssysteem voor elke sector, perfect aangepast aan elke zaak en manier van werken. De kernwaarden van het bedrijf zijn transparantie, innovatie en kwaliteit. Resengo, dat 30 werknemers telt en vanuit Berchem en Amersfoort opereert, is voornamelijk actief op de Benelux-markt. Het platform telt meer dan 2.000 klanten en realiseert een jaarlijkse groei van over de 30% (B2B).

Voor eindconsumenten (B2C) is Resengo het systeem waarbij zij op de meest handige, snelle en overzichtelijke manier al hun reserveringen met één account kunnen beheren. Resengo.com is een inspirerend platform met realtime beschikbaarheidsweergave voor horeca- en wellnesszaken. Het telt 288.000 leden en 206.000 maandelijkse actieve gebruikers.

Resengo kort samengevat

België's grootste online reserveringssysteem

Jaarlijkse groei van meer dan 20%

1.8 miljoen gereserveerde couverts per maand

boeken o.b.v. realtime beschikbaarheid

30 werknemers, 288.000 leden en 206.000 maandelijks actieve gebruikersconcrete en efficiënte oplossingen voor no-shows en valse reviews

transparanter en eerlijker voor horeca-uitbater (privacy en vaste kost)