Op 7 en 8 juni vindt al voor het 51ste jaar op rij het intercommunaal examen plaats. Maar liefst 53 lagere scholen uit 23 Kempense gemeenten nemen dit jaar deel aan de toets. Daarmee zullen in totaal 8.830 leerlingen van het eerste tot en met zesde leerjaar getest worden over één onderdeel van een leerdomein.

STEM

Jaarlijks wordt één aspect uit de leerplannen lager onderwijs getoetst. De voorgaande jaren kwamen thema's aan bod als muzische vorming, taalbeschouwing, tijd en meetkunde.

Dit jaar staat 'STEM' (Science, Technology, Engineering, Mathematics) centraal. Kinderen zijn geboren onderzoekers, ze zijn erin gespecialiseerd om hun wereld voortdurend te exploreren. STEM erkent deze natuurlijke drijfveer en begeleidt hen naar verdieping en inzichten.

Interne kwaliteitszorg in de scholen

De toets wordt per leerjaar opgesteld door een werkgroep van deskundigen van het basisonderwijs. IOK wil met het intercommunaal examen de scholen confronteren met hun werking en hen materiaal aanreiken dat kan leiden tot het verbeteren van het eigen onderwijsaanbod.

De IOK-toetsen zijn een middel voor interne kwaliteitszorg in de scholen en hebben een signaalfunctie voor vernieuwende didactische inzichten. IOK verzamelt de resultaten van de deelnemende scholen.

Een regionale analyse van deze gegevens, aangevuld met een aantal didactische suggesties, wordt teruggekoppeld naar de scholen. Daardoor is niet het examen zelf het doel, maar wel dat de scholen met de analyse verder aan de slag gaan.