Deze week zijn (bijna) alle 65-plussers uit eerstelijnszone Baldemore een eerste keer gevaccineerd. Voor de vier seniorenraden/- werkingen is daarmee een passend en symbolisch moment aangebroken om het vaccinatiecentrum en het ziekenhuis te bedanken.

We zeggen 'bijna' alle 65-plussers, want we bereiken in onze eerstelijnszone bij deze doelgroep een verbluffende 98% vaccinatiegraad. Dit cijfer ligt veel hoger dan de beoogde 70%.

Met zelfgebakken wafels brengen onze 65-plussers een welgemeende 'merci' over aan de medewerkers – zowel professioneel als vrijwillig – van het vaccinatiecentrum én alle ziekenhuismedewerkers die tijdens de coronacrisis dag en nacht paraat stonden. Onze senioren bakten maar liefst 1.000 wafels.

Als één van de kwetsbaarste groepen in onze samenleving heeft het inenten van de 65-plussers niet alleen een symbolische betekenis. Wekelijks stellen we in de besmettingscijfers vast dat coronabesmettingen amper nog voorkomen bij mensen die zich lieten vaccineren.

Ook in het ziekenhuis zien we zelden nog zwaar zieke coronapatiënten van boven de 65 jaar. Een bescherming door een vaccin is nooit 100% zeker, toch zijn deze resultaten enorm hoopgevend.

Dat onze 65-plussers beschermd zijn, betekent dat de coronadruk op de ziekenhuizen de komende weken kan afnemen. Dat is goed nieuws voor alle generaties, want dit creëert mogelijkheden voor verdere versoepelingen.

Medewerkers vaccinatiecentrum

Dankzij de inzet van een stevige groep beroepskrachten en honderden gedreven vrijwilligers in het vaccinatiecentrum, verloopt het vaccinatieproces veilig, snel en vlot. Elke vaccinatieshift opnieuw gaan deze mensen gedreven aan de slag om anderen te helpen. Dankzij hun inzet zetten we elke dag een kleine stap in de richting van een normaal leven.

Medewerkers Heilig Hartziekenhuis

Al meer dan een jaar staan de medewerkers van het ziekenhuis dag en nacht in de vuurlinie in onze strijd tegen corona. Ze leveren bovenmenselijke inspanningen om de zorg te blijven garanderen, zowel voor patiënten die getroffen zijn door corona als voor mensen die om andere redenen in het ziekenhuis verblijven.

Hun inzet was voor heel wat ouderen uit onze gemeenten – die vaak intensieve zorgen nodig hadden – van levensbelang. De ziekenhuismedewerkers hebben de afgelopen maanden heel wat mensenlevens gered.

Trots op hoge vaccinatiegraad

Maar liefst 98% van de 65-plussers uit onze regio liet zich de afgelopen weken al een eerste keer vaccineren. De seniorenraden/ -werkingen zijn bijzonder trots dat zoveel senioren zijn ingegaan op de uitnodiging.

Vaccineren blijft de enige manier om de verspreiding van het virus in onze samenleving te stoppen. De voorbije maanden hebben de seniorenraden/ -werkingen en de diensten voor senioren de ouderen op een positieve manier opgeroepen de maatregelen van de overheid goed op te volgen en zeker in te gaan op de uitnodiging tot vaccinatie.

Samen uit, samen thuis

De seniorenraden/ -werkingen engageren zich – hoewel de 65-plussers een eerste inenting hebben gehad – om de coronarichtlijnen strikt te blijven volgen. 'Samen uit, samen thuis', zo luidt hun oordeel.

Meer info: dienst seniorenplus, Karin Verreyt, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be