'Eén van de grootste bodemvervuilingen ooit in de Benelux', klinkt het in de saneringssector en bij OVAM. Het gefaseerde bodemsaneringsproject van het vroegere benzinestation Kuwait Petroleum (Q8) (voorheen Pollet) op de Lierseweg 214 in Herentals gaat nog 1,5 tot 2 jaar duren.

Q8 betaalt voor de sanering €3 miljoen.

Het gaat om een historische bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten in het vaste deel van de aarde én in het diepere grondwater.

In vaktermen heet dit een 'pluimsanering' omdat het grondgebied van de Lierseweg 214 tot Laagland (deel Gamma, Vermat, Ariel) tot aan het jaagpad van het Albertkanaal een 'pluim' vormt.

Bio-reactor ondergronds
'Onze gespecialiseerde firma in biologische afbraakprocessen is net begonnen om een biosysteem aan te leggen', zegt Durby van den Berg, Field Manager van GreenSoil. 'We doen grondboringen tot 20 meter diep om te controleren hoever en hoe diep de verontreiniging reikt.  Onder de Lierseweg doen we een kernsanering omdat de vervuling daar het hoogst is.

Deze werken duren nog 6 weken.

Langs bacteriën in de grond creëren we een bio-reactor : de bacteriën 'eten' als 't ware de benzine en diesel op.

De bio-reactor blijft nog minimum 1,5 jaar in actie.

Door ons systeem van bodemluchtextractie (BLE) in de 'smeerzone' lukt dat vlot. In de 'pluimzone' passen we bodemluchtinjectie toe. 

We plaatsen ook op het openbaar domein ontrekkingsfilters. Een hoeveelheid verontreinigd grondwater moet ontrokken worden en wordt biologisch gezuiverd.

Onze firma doet ook niveaumetingen in de riolering van de Koeterstraat-Vossenberg om eventuele wateroverlast te vermijden.

Q8 doet nog 10 jaar nazorg voor het hele verontreinigd gebied.

Er zit hier erg veel glauconiet in de ondergrond. Dit heeft een belangrijke impact op de geotechnische eigenschappen. Mechanische bewerkingen op glauconiethoudende zanden die resulteren in een verbrijzeling van de glauconietkorrels (klei+ijzer), zoals grondboringen kunnen heel wat problemen opleveren. Het grondwater is hier overal vervuild,' besluit Durby van den Berg.

GreenSoil Genk
'GreenSoil richt zich op de internationale bodemsaneringsmarkt en is gespecialiseerd in in-situ en on-site bodemsaneringsprojecten, die door de voortdurende innovatie worden uitgevoerd met behulp van de laatste stand der techniek.
Binnen onze totaal aanpak van bodemverontreinigingen wordt veelal een combinatie van technieken toegepast waarbij het stimuleren van natuurlijke, biologische afbraakprocessen zowel boven- als ondergronds vaak centraal staat.'

Guy Verellen / NNieuws.