Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

BioBlitz aan KU Leuven: tel mee alle planten en dieren op de verschillende campussen

Breng samen met KU Leuven zoveel mogelijk dier- en plantensoorten in kaart tussen 22 mei en 30 juni tijdens de BioBlitz. Ga met de app ‘Observation.org’ op stap op één van de negen KU Leuven-campussen en registreer welke soorten jij kon spotten.

Alle gegevens worden geregistreerd en gebundeld samen met deze van de 17 andere deelnemende Europese universiteiten. Op die manier levert deze telmaand een schat aan informatie op over onze eigen soorten maar kunnen we ook vergelijken met de biodiversiteit aan andere universiteiten.

De BioBlitz kadert in de ICA Biodiversity Challenge, georganiseerd door de Association for European Life Science Universities. Met dit project willen de deelnemende universiteiten meewerken aan een inventaris over onze biodiversiteit.

Biodiversiteit is immers belangrijk an sich maar ook voor de duurzaamheid van onze planeet en samenlevingen. Niet verwonderlijk is biodiversiteit een belangrijk thema in ​ onderzoek, onderwijs en maatschappelijke bewustmaking.

“Deze eerste telling kan een goede basis vormen om volgende waarnemingen of tellingen mee te vergelijken. Op die manier kunnen we rapporteren over de evolutie van de biodiversiteit op de KU Leuven-campussen en beleidsmatig hierop inspelen”, zegt professor biodiversiteitsbehoud Filip Volckaert.

Burgerparticipatieproject

Iedereen – van studenten en personeel over buurtbewoners tot passanten – kunnen deelnemen en hun waarnemingen toevoegen via de app ‘Observation.org van 22 mei tot 30 juni. De ingediende observaties zullen ook online te volgen zijn.

“Indien we willen dat studenten en personeel van KU Leuven en bij uitbreiding alle burgers zorg dragen voor biodiversiteit, moeten zij weten wat biodiversiteit inhoudt. Het gaat immers om veel meer dan de regenwouden en de koraalriffen. 

We verwachten dat wanneer zij aangemoedigd worden om van nabij te bekijken welke biodiversiteit aanwezig is in hun omgeving, ze aangenaam verrast zullen zijn, en dit des te meer in verstedelijkte gebieden waar onze universitaire campussen zich bevinden”, aldus professor Jos Van Orshoven, decaan van faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Doe mee!

Deelnemen aan de BioBlitz kan eenvoudigweg door je waarnemingen te registeren in de app maar KU Leuven zoekt nog enthousiaste natuurliefhebbers als ‘soortenambassadeur’. Weet jij ​ veel over de natuur of één bepaalde planten- of dierensoort en wil je graag meewerken aan dit project? Laat je gegevens achter via de BioBlitz-website.

Deel dit artikel