Na onderzoek bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij dat er blauwalgen aanwezig zijn in het kanaal Bocholt-Herentals. De provincie Antwerpen vaardigt daarom een verbod uit voor het capteren van water voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

Daarnaast is elke vorm van zachte recreatie verboden. Wie toch met de huid in contact komt met blauwalg, moet zich zo vlug mogelijk douchen of afspoelen. Bij huidirritatie of misselijkheid consulteer je best de huisarts.

Met zachte recreatie wordt onder andere kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,... bedoeld. Pleziervaart blijft wel toegelaten. Zwemmen blijft absoluut verboden op voornoemde kanalen.

Blauwalgen

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water.

Blauwalgen kunnen onder andere huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in. De toxische stoffen kunnen namelijk lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk kan bij besproeiing hinderlijk zijn voor omwonenden.

Eens blauwalgen in waterlopen worden aangetroffen, zijn ze niet snel weg te krijgen, hoewel veel neerslag doorgaans een positief effect heeft.

Meer info: veiligheid, 014 33 07 44, veiligheid@gemeentemol.be