Blijvend protest tegen honderd metershoge windturbines langs E313-autosnelweg in Herentals buurt Molekens.

'Hoe lang kun je de bewoners van de Molekens blijven 'pesten' door ze telkens opnieuw bezwaarschriften te laten indienen en op kosten te jagen tegen de komst van een windmolenpark in hun buurt?', zegt vastberaden Ludo Torfs namens actiegroep 'StroomAfwaarts'.

In de stad Herentals kan dat pesten al 12 jaar lang.

'Sinds 2008 willen verschillende energieproducenten een windmolenpark bouwen met 12 honderd metershoge windturbines van elk 3,5 MegaWatt gespreid over het industriegebied van Klein-Gent en in het agrarisch open ruimte gebied van Hoevereveld en Plassendonk.

Al voor de 5e keer hebben de bewoners van de Molekens geprotesteerd tegen deze gang van zaken, omdat ze vinden dat een windturbinepark niet thuishoort vlak in de buurt van een dichtbevolkte woonwijk.'

Geluidsoverlast en slagschaduw voor de direct omwonenden

'De 1250 gezinnen van de woonwijk 'De Molekens' willen geen geluidsoverlast tijdens de warme zomernachten wanneer het brommende geluid van de windturbines op hun 100 meter hoge torens tot in het stadscentrum van Herentals te horen is.

Ook willen ze tijdens de wintermaanden, als de zon 's morgens en 's avonds laag staat, geen storende flikkerende lichtwisselingen in hun woon- en werkkamer.

De windturbinebouwers garanderen echter dat ze de windturbines tijdelijk zullen stil leggen als er gedurende de nacht teveel geluidsoverlast wordt gemeten. Ook laten ze 's morgens en 's avonds bij laagstaande zon de wieken tijdens die uren niet draaien.

Toch vrezen de nabijgelegen bewoners dat het geluidsniveau van een windturbinepark van 12 turbines voor een versterkend cumulatieve effect zal zorgen en dat dit iedereen, tot ver in de buurt, tijdens de warme zomernachten uit zijn slaap zal houden.

'Behoud van de schaarse open ruimte rond het stadscentrum van Herentals'

De bewoners die al 10-tallen jaren op de Molekens wonen en de jonge gezinnen die zich recent kwamen vestigen in deze prachtige tuinwijk, willen het laatste stuk onbedorven waardevol open landschap in hun buurt (de Open Ruimte Corridor ) aan Hoevereveld en Passendonk behouden, en deze niet laten verstoren door een lange rij monotoon wiekende windmonsters die de volledige zuidelijke horizon in beslag nemen.

Zij willen dat de bestaande skyline naar het zuiden toe open blijft, ook voor de volgende generaties.'

Groene stroomcertificaten : Vlaams belastinggeld voor de energieboeren

'Waarom willen de energieleveranciers per sé een groot windturbinepark in Herentals terwijl er zoveel andere plaatsen in België zijn waar er meer wind is dan hier in onze Kempen ?

Denk aan de open zee langs de Vlaamse kust waar een windturbine tot 3 keer meer groene stroom per jaar opbrengt.

Dit heeft alles te maken met het Vlaamse financiële beloningssysteem van 'Groene Stroom Certificaten'.

Iedereen die elektrische stroom kan opwekken uit een alternatieve energiebron (wind, zon, biomassa, waterkracht) krijgt van de Vlaamse overheid een premie van 36 euro per MegaWattUuur (MWh) en dit gedurende 15 jaar lang.

Vermits meerdere windturbines van 3,5 MegaWatt jaarlijks zeer veel groene stroom opwekken, loopt deze bijkomende toelage al snel op tot enkele miljoenen Euro's per jaar.

Wie betaalt echter onrechtstreeks deze overheidssteun aan de meestal buitenlandse energieleveranciers ? Jawel, alles wordt maandelijks verrekend in het elektriciteitsfactuur aan de gewone zogenaamde 'milieubewuste' burger.'

'Energiecoöperatieven : de buurt wekt zelf zijn groene stroom op'

'In Vlaanderen ontstaan steeds meer coöperatieve verenigingen van 'energiebewuste' mensen die zelf de groene stroom voor hun buurt of woonwijk willen opwekken en verdelen.

Omdat windturbines niet gewenst zijn in de directe omgeving van een woonwijk, opteren vele coöperatieven nu voor de gratis energie van de zon.

Door gezamenlijk de aankoop en installatie van 100-en zonnepaneelinstallaties te voorzien voor hun woonwijk, kunnen hun inwoners profiteren van een voordelige prijs voor het leggen van zonnepanelen op hun dak.

Vandaag kosten zonnepanelen minder dan ooit en de investering is al na zes jaar terugverdiend.

Men wekt zelf de elektriciteit op die men nodig acht en is minder afhankelijk van de te verwachten toekomstige prijsstijgingen van energie. Zeker als straks iedereen met een elektrische wagen wil rijden.

Verder kan Iedereen dit dat wil financieel mee participeren in een coöperatief energieproject en een behoorlijke rente verwerven op zijn (kleine) investering. Vandaag heeft het immers geen zin om geld op de bank te laten staan, want het brengt niets meer op. Integendeel men verliest jaarlijks 2% door de inflatie.'

Protest tegen het schepencollege Herentals : 'Stop de waanzin van windturbines naast woongebieden'

'De Vlaamse overheid roept iedereen op om de nog bestaande schaarse open ruimte in Vlaanderen te behouden en de nog resterende mooie landschappen met natuurschoon mee te helpen bewaren.

De gemeentelijke overheid (stad Herentals) moet zelf kunnen bepalen welke gebieden mogelijk inzetbaar zijn voor het plaatsen van een windturbinepark en welke zeldzame landschappen zij in de toekomst absoluut wil bewaren voor het nageslacht.

Hierin ligt een nieuwe uitdagende taak voor het lokale bestuur, de N-VA-CD&V-coalitie.

'Na 12 jaar van 'stalking' van de wijkbewoners door meerdere energieleveranciers, vragen de mensen van de Molekens aan het huidige stadsbestuur van Herentals om eindelijk werk te maken van een ernstige energietransitie-studie voor hun grondgebied.

Op die manier kunnen toekomstige aanvragen van alternatieve energieprojecten gemakkelijker op hun haalbaarheid en wenselijkheid worden getoetst en beoordeeld.

Dan hoeven er geen openbare onderzoeken meer worden georganiseerd die de betrokken bevolking telkens moet ondergaan.

Zodoende zullen nieuwe windmolenparken vlak naast een woonwijken in Herentals niet meer toegelaten worden.

Tot 21 maart 2020 loopt er toch nog een openbaar onderzoek als gevolg van de komst van 2 windturbines op de industriezone van Klein-Gent. Het gaat over dezelfde 2 turbines van de firma Eneco Belgium waar enkele maanden geleden nog een beroep is tegen aangetekend.

Nu proberen ze opnieuw, voor de 6e keer al.

Stuur daarom vandaag nog (ten laatste vóór 21 maart 2020) een persoonlijk ondertekend bezwaarschrift naar het stadsbestuur van Herentals of dien rechtstreeks via het omgevingsloket van Vlaanderen digitaal een eigen bezwaarschrift in.

Een voorbeeld van een (zelf verder aan te vullen) bezwaarschrift vindt u op de website : www.mijnherentals.be/bezwaarschrift ', besluit Ludo Torfs, namens actiegroep 'StroomAfwaarts'.

Foto : actiegroep 'StroomAfwaarts/ LT/ Nnieuws.