De maatregelen die Carrefour in België wil doorvoeren in het kader van het transformatieplan kunnen gevolgen hebben voor maximaal 1.233 personen, zo meldt het bedrijf. Het gaat om 1.053 personen in de hypermarkten en 180 personen op de hoofdzetel van Carrefour België in Evere.

Door de sluiting van de twee hypermarkten in Genk en Luik, door van de hypermarkten in Voortkapel, Brugge (Sint-Kruis) en Haine-Saint-Pierre gewone supermarkten te maken, en door de oppervlakte van de hypermarkt in Turnhout terug te schroeven, komen daarbovenop 1.053 jobs in gevaar.

Het plan is volgens het bedrijf nodig om kosten te drukken en te investeren in bijvoorbeeld de digitale ontwikkeling, de huismerken en verse en biovoeding. Ook is het de bedoeling dat de verschillende winkels van Carrefour complementairder ('omnichannel') worden.

Carrefour spreekt van maatregelen "met het oog op een inperking van de uitgaven en de werkingskosten en het verhogen van de efficiëntie".

"Deze maatregelen zouden eventuele gevolgen kunnen hebben op de tewerkstelling in de hypermarkten en op de hoofdzetel", klinkt het. Zo streeft Carrefour naar "een herziening van de efficiëntie in de 44 geïntegreerde hypermarkten". Twee structureel verlieslatende hypermarkten wil Carrefour sluiten: Genk en Belle-Île in Angleur. Momenteel werken in die vestigingen respectievelijk 78 en 140 mensen.

Voorts moeten de hypermarkten van Westerlo, Brugge Sint-Kruis en Haine-Saint-Pierre geïntegreerde supermarkten worden. Concreet komt dat neer op een inkrimping, wat gevolgen kan hebben voor in totaal 297 werknemers.

Ook de hypermarkt van Turnhout wil het winkelbedrijf terugschroeven in oppervlakte, maar wel nog binnen het format van een hypermarkt. Dat heeft mogelijk gevolgen voor 25 mensen.

Over het mogelijke banenverlies bij de andere hypermarkten bestaat nog geen duidelijkheid. "Dat zal afhangen van de consultatie met de vakbonden die nu wordt opgestart", zegt Baptiste van Outryve, de woordvoerder van Carrefour.

Voor de hoofdzetel denkt Carrefour aan een vereenvoudiging en digitalisering van de taken, hogere productiviteit van de centrale activiteiten en een herziening van de investeringen.

De 443 Market supermarkten en 296 Express buurtwinkels worden niet getroffen door de maatregelen, zegt Carrefour nog.

Als reden voor de forse herstructurering verwijst Carrefour in een persbericht onder meer naar de "talloze nieuwe uitdagingen en ingrijpende veranderingen" waar de sector meer te maken heeft. "Het koopgedrag van de Belgische consumenten ondergaat momenteel een evolutie waarbij e-commerce, voornamelijk afkomstig uit het buitenland, een steeds grotere rol inneemt. In 2017 consumeerden de Belgen ook minder. Al deze factoren leiden ertoe dat Carrefour België haar commerciële dynamiek moet versterken en haar kosten moet herzien om te kunnen herinvesteren in de sectoren van de toekomst."

De directie zegt de sociale gevolgen nu zoveel mogelijk te willen beperken "en alle mogelijke alternatieve of begeleidende maatregelen overwegen in overleg met de sociale partners". Hoe dat precies zal worden ingevuld, kan van Outryve nog niet zeggen. "Ook dat hangt af van de consultatieperiode", klinkt het. "Alle mogelijkheden zijn nog open."

Bij de vorige herstructurering, die in 2010 werd doorgevoerd en waarbij een banenverlies van 1.672 was aangekondigd, vielen uiteindelijk geen naakte ontslagen. Toen konden wel 910 werknemers op brugpensioen vertrekken vanaf 52 jaar. Maar door de strengere regelgeving voor Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), lijkt die maatregel moeilijker te worden. "We zullen bekijken wat daar mogelijk is. Het is zeker niet uitgesloten dat er een beroep wordt gedaan op dat stelsel", zegt van Outryve.

Carrefour geeft vandaag in België nog werk aan 11.500 mensen en telt circa 800 vestigingen in ons land, inclusief de honderden winkels die worden uitgebaat door zelfstandigen. Carrefour baat 85 winkels in eigen beheer uit. (belga)