Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Boerenbond : 'Meer dan 3000 tractoren in Brussel voor een toekomst voor de landbouwsector'

De tractorenactie die Boerenbond, ABS, Groene Kring, JongABS, VABS en Ferm voor agravrouwen vandaag organiseren in Brussel is een groot succes. Meer dan 3000 tractoren nemen deel aan de verschillende colonnes die ’s middags de hoofdstad binnenrijden.

De schreeuw om een grondig aangepast stikstofakkoord en een deblokkering van het GLB klinkt oorverdovend. Het is nu aan de Vlaamse regering om gehoor te geven aan die vraag naar toekomstperspectief voor Vlaamse landbouwers.

'De tractorenactie bracht al vanaf het krieken van de dag een massa aan landbouwers en hun tractoren op de baan, wat bewijst dat de nood aan rechtszekerheid en toekomstperspectief voor de sector zeer hoog is. De actie verloopt rustig en respectvol.

“Deze tractorenactie is absoluut noodzakelijk. Onze landbouwers moeten al jarenlang hun bedrijven draaiende houden in onzekerheid en dat kan zo niet langer”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

“Aan de massale opkomst van onze landbouwers zie je hoe sterk de vraag naar toekomstperspectief leeft bij onze mensen”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Het is nu aan de beleidsmakers om hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een grondig aangepast stikstofplan gebaseerd op de oplossingen die de sector aanreikt en een deblokkering van het GLB.”

Opvallend is ook de steun die landbouwers mochten ondervinden van Vlaamse bedrijven uit de brede voedselketen. Verschillende bedrijven en organisaties betuigen officieel hun steun aan de tractorenactie en heel wat ondernemingen zetten samen met hun werknemers een mooie actie op poten. Om 11u30 claxonneerden dus niet alleen de tractoren in Brussel, maar liet de hele voedselketen in Vlaanderen van zich horen. Ook Vlamingen die langs de aanrijroutes stonden gaven blijk van hun appreciatie voor de Vlaamse landbouwers.'

URL

Deel dit artikel