Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Boerenbond : 'Start van acties gericht aan alle bestuursniveaus - Zet de boer niet botweg aan de kant!''

Boerenprotest

Zo'n 400 tractoren verzamelden vanmorgen in Merksplas centrum. Ze waren in imposante colonne vertrokken vanuit drie locaties Hoogstraten, Ravels en Kasterlee.

Burgemeester van Merksplas Frank Wilrycx ontving een delegatie. Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens sprak hen toe: “Zet de boer niet botweg aan de kant. We roepen op om in elke Vlaamse gemeente botten omhoog te hangen. Want in onzekere tijden, is het de boer die het voedsel op de tafel brengt.” De massale opkomst toont dat de teleurstelling van vorige week is omgeslagen naar actiebereidheid.

Voorzitter Ceyssens sprak de boeren toe van op de trappen van het gemeentehuis: “Jarenlange frustraties zijn opgehoopt. Boeren trekken het niet meer en willen weten of er voor hen nog een plek is.” Burgemeester Frank Wilrycx was aanwezig en verwelkomde de boeren. Hij hing zijn bot aan de paal als signaal en betuigde zijn steun aan de aanwezige boeren. Deze actie was de start van een communicatiecampagne onder de noemer ‘Zet de boer niet botweg aan de kant’.

“In onzekere tijden is het de boer die het voedsel op de tafel brengt.

Iedereen lijkt vandaag de vriend van de boer, maar dat is niet wat wij de voorbije jaren gevoeld hebben. Boeren vragen minder betutteling van de overheid, eerlijke vergoedingen, en rechtszekerheid. Dit is een slechts het begin van een waaier aan acties in heel Vlaanderen”, kondigde Ceyssens aan.

Boerenbond onderneemt op alle beleidsniveaus actie om de stem van de boeren te laten horen. Ze roept haar leden op om in elke Vlaamse gemeente de laarzen aan de haak te hangen en uit te leggen waarom zij geen toekomst meer zien in Vlaanderen.

Later vandaag zal Boerenbond de bezorgdheden van de boeren overbrengen bij premier De Croo.

“Het is hoog tijd dat de politiek luistert naar de boeren en samen met hen aan tafel gaat zitten. Wij zullen aan de premier uitleggen waarom de boeren zich aan de kant gezet voelen en wat de gevolgen van die tsunami van regelgeving voor hen betekent. We vragen aan alle beleidsmakers op alle niveaus om op een respectvolle manier met de landbouwsector om te gaan en werk te maken van een beleid dat ruimte voor onze boeren biedt”, besluit de voorzitter.   

Vanmorgen was ook de Herentalse Ringlaan ter hoogte van de ovonde Wellens - brandweerkazerne en het rondpunt McDonalds  een tijd lang geblokkeerd door tractoren.   Foto's Boerenbond/NNieuws.

Boerenprotest Merksplas

Boerenprotest Merksplas

Boerenprotest Merksplas

Boerenprotest Merksplas

Boerenprotest Merksplas

Boerenprotest Merksplas

Markt, Merksplas, België

Boerenprotest

Deel dit artikel