De Borstkliniek Turnhout - Herentals is een feit. Het AZ Sint-Elisabeth uit Herentals en het AZ Turnhout gaan daarvoor samenwerken.

AZ Turnhout spoort borstkanker in vroeg stadium op door mammotoombiopsie
 
In de zorg voor borstkankerpatiënten ligt de focus op vooruitstrevende en hooggespecialiseerde zorg. Zo is de dienst medische beeldvorming van AZ Turnhout recent gestart met de innovatieve procedure van mammotoombiopsie. Met deze procedure, uniek in de Kempen, kan borstkanker al in een zeer vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, waardoor de genezingskansen van de patiënt aanzienlijk verhogen. Doordat AZ Turnhout en het AZ St.-Elisabeth Herentals hun krachten bundelen in de Borstkliniek Turnhout-Herentals, kunnen ze samen kwalitatief hoogstaande zorg aan borstkankerpatiënten aanbieden. 
 
Dat de zorg voor borstkankerpatiënten belangrijk blijft, bewijzen de cijfers jaar na jaar: in België wordt 1 vrouw op 9 met borstkanker geconfronteerd, met jaarlijks 9000 nieuwe patiënten waarvan 400 in de Kempen. Daarom willen AZ Turnhout en het AZ St.-Elisabeth Herentals samen kwalitatief hoogstaande zorg aanbieden, onder de noemer Borstkliniek Turnhout-Herentals. AZ Turnhout kan daarbij een nieuwe toepassing aanbieden om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen: demammotoombiopsie.
 
Wat is een mammotoombiopsie?
Op een gewone mammografie van de borst worden soms groepjes kleine verkalkingen aangetroffen. Op basis van de mammografie is vaak niet duidelijk of dit groepje verkalkingen het begin is van een kwaadaardige tumor, of het gaat om ouderdomsverkalkingen in de borst. Via de innovatieve procedure van mammotoombiopsie (stereotactische vacuüm geassisteerde borstbiopsie) kan dit onderscheid wel worden gemaakt. Dr. Isabel Eerens en Dr.Veerle Mol, mammo-radiologen AZ Turnhout: “Op het mammografietoestel wordt een stereotactische unit geplaatst. Met dit toestel kunnen we het groepje verkalkingen sterk uitvergroot in beeld brengen en met een precisie van minder dan 0,5 mm lokaliseren. Door deze exacte weergave kunnen we op dit groepje kalk een uiterst nauwkeurige biopsie uitvoeren en dit weefsel vervolgens laten onderzoeken op een al dan niet kwaadaardig karakter. Indien kanker wordt vastgesteld, kunnen we de behandeling al in een zeer vroeg stadium opstarten en verhogen de genezingskansen van de patiënt aanzienlijk. Bovendien is de therapie voor borstkanker in dit stadium ook veel minder belastend voor de patiënt.”
 
AZ Turnhout  is het eerste ziekenhuis in de Kempen dat deze nieuwe procedure toepast. Dit betekent ook dat borstkankerpatiënten hiervoor niet meer hoeven uit te wijken naar een universitair ziekenhuis, maar gespecialiseerde zorg krijgen dicht bij huis. Via de Borstkliniek Turnhout-Herentals kunnen ook patiënten van het AZ St.-Elisabeth Herentals hiervoor in Turnhout terecht.   
 
Borstkliniek biedt multidisciplinair overlegplatform
De Borstkliniek Turnhout-Herentals bestaat uit multidisciplinaire teams van artsen, borstverpleegkundigen en psychologen, die voor elke patiënt een zorgtraject op maat uitstippelen en zijn of haar gezondheidstoestand nauwgezet opvolgen.
 
Bij de behandeling van borstkanker zijn verschillende medische disciplines betrokken: heelkunde, gynaecologie, medische beeldvorming, radiotherapie en medische oncologie.
Dr. Dirk Servaes, borstchirurg AZ Turnhout: “In de Borstkliniek komen al deze disciplines samen in één multidisciplinair team. Zodra de diagnose van borstkanker wordt gesteld, komt het team bij elkaar, werkt een behandeling uit op maat en volgt de patiënt ook tijdens en na dit zorgtraject multidisciplinair op. Door deze gestructureerde vorm van samenwerking in de beide ziekenhuizen, zijn wij in staat om borstkankerpatiënten kwalitatief hoogstaande zorg dicht bij huis te bieden.”
 
Naast het medische luik, besteedt de Borstkliniek ook aandacht aan de psychosociale opvang van de patiënt. Deze taak wordt ter harte genomen door de borstverpleegkundigen en psychologen, die eveneens deel uitmaken van het multidisciplinaire team. Doorheen het ganse zorgtraject begeleiden zij de patiënt en zijn of haar familie, zorgen zij voor de emotionele opvang en geven zij meer informatie over de behandelingen en sociale aspecten als borstprothesen en sociale tegemoetkomingen. 
 
Samen met de huisartsen hebben de ziekenhuizen van Turnhout en Herentals een klinisch pad rond borstkanker ontwikkeld. In dit klinisch pad, dat het verloop van het zorgtraject van een borstkankerpatiënt nauwgezet omschrijft, speelt de huisarts een belangrijke rol. Al van bij het begin wordt hij nauw bij het zorgproces betrokken.
 
Gerichte informatie naar patiënt
Om borstkankerpatiënten gericht te informeren over het verloop van de behandeling, het verblijf in het ziekenhuis en de psychosociale ondersteuning, werd de brochure ‘Borstkanker: van diagnose tot herstel’ in het leven geroepen. Iedere patiënt die borstkanker ontwikkelt en wordt behandeld in Turnhout of Herentals, krijgt hiervan een exemplaar.

AZ Turnhout vzw | Maatschappelijke zetel: Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout
AZ St.-Elisabeth Herentals vzw, Nederrij 133, 2200 Herentals