Veel bossen en velden liggen er drassig bij door de felle regenval van de afgelopen weken. Wil dat zeggen dat de natuur kan herstellen van de droogte van afgelopen zomer?

"Bij grondboringen vinden we op een halve meter diepte enkel droog stof", zegt boswachter Eddy Vercammen. Hij beheert het Olens Broek, een Europees beschermd nat natuurgebied.

Op een boogscheut van Bobbejaanland in de vallei van de Kleine Nete ligt het Olens Broek. Een Europees beschermd nat natuurgebied. In juni vorig jaar was de toestand er door de aanhoudende droogte dramatisch voor de kwetsbare elzenbroekbossen.

"Het bos en de wandelpaden liggen er opnieuw erg nat en drassig bij. Maar dat is slechts oppervlakkig", zucht boswachter Eddy Vercammen van Natuur en Bos. "Jammer genoeg sijpelt dat water niet voldoende door tot in de grond-waterlagen.

Vorige week deden we nog een proefboring op een plek waar we een ven willen herstellen. Op een halve meter diepte troffen we enkel nog droog zand aan en geen water. "

Opnieuw droogte?

Vercammen is allesbehalve gerustgesteld door de natte winter die we nu beleven. "Misschien zijn we het vergeten maar vorige winter was het nog natter. We hebben hier in het Olens Broek een waterbedding richting de Kleine Nete.

Vorig jaar in februari stond die blank en drie maanden later hadden we al dramatische grondwaterstanden en een droogteprobleem. Op dit moment is die bedding bijvoorbeeld niet overstroomd wat het ergste doet vermoeden voor de grondwatertafels."

Boeren pompen water weg

Boswachter Vercammen stelt met lede ogen vast hoe het overvloedige water op de omliggende lager gelegen akkers wordt weggepompt.

"De landbouwers rond ons willen in de winter geen overstroomde akkers. Op jaarbasis verdwijnen er via een pompsysteem miljoenen kubieke meters water van de velden in de Kleine Nete.

Het is vrij absurd dat wij uit diezelfde rivier water moeten pompen voor ons natuurgebied. Bovendien is dat systeem niet ideaal. We doen dan zelf wat er nu misloopt, namelijk oppervlakkig water toedienen terwijl de grondwatertafels moeten stijgen. We moeten de regen die in de winter valt veel langer vasthouden."

Beleid moet keuzes maken

Is dit opnieuw het klassieke conflict tussen groene jongens en de landbouw? "Dit lijkt zo maar het gaat veel verder. Dit debat is voor iedereen heel belangrijk. Denk aan onze drinkwatervoorziening maar ook aan de klimaatdiscussie.

Moerasgebied dat droog komt te staan, stoot gigantisch veel CO2 uit." De ruimtelijke ordening in Vlaanderen helpt volgens Vercammen ook niet.

"Iedereen benadert dit probleem vanuit zijn sector en dan zoeken we een compromis. Maar misschien volstaat dat niet meer. Het beleid zou moeten kiezen: in dit gebied gaan we voor landbouw, daar voor stedelijke ontwikkeling en daar volop voor natuurbehoud." (VRTNWS)