Heel wat postzegels worden niet afgestempeld op brieven en kaartjes, zo merkte "De inspecteur" op Radio 2. Maar mag je die postzegels dan ook hergebruiken? Neen, is het duidelijke antwoord van Bpost.

Radio 2 vroeg tijdens de kerstvakantie aan z'n luisteraars zo veel mogelijk zelfgemaakte kerstkaarten te sturen. Maar liefst 2.000 luisteraars hebben dat ook gedaan.

Wat 'De Inspecteur' opvalt, is dat bij heel wat kerstkaarten de postzegel niet afgestempeld werd. Van de 1.300 kaarten die hij telde, waren er 134 niet afgestempeld. Tien procent dus.

Volgens Bpost is 10 procent bijzonder hoog. Dat komt volgens hen vooral door de drukte waarmee ze te maken kregen tijdens de eindejaarsperiode. "We kijken terug op een jaar van extremen", zegt Veerle Van Mierlo van Bpost.

"Het aantal pakjes dat we bezorgd hebben, is nooit gezien en ook het aantal brieven is opnieuw gestegen, zeker naar het eindejaar toe. Door die drukte zijn er dus duidelijk meer brieven door de mazen van het net geglipt."

In een ideale wereld zou het percentage brieven dat niet wordt afgestempeld nul moeten zijn volgens Bpost. Een acceptabel percentage is volgens hen eerder twee à drie procent.

De hamvraag is natuurlijk of je de postzegels die niet afgestempeld werden mag hergebruiken.

Daarover is Bpost duidelijk: "Dat mag niet. Zo'n postzegel is een betaalbewijs waarvan je geen misbruik mag maken door het een tweede keer te gebruiken. Zo'n zegel geldt maar één keer, daarom wordt die ook afgestempeld. Het is dan ook een misdrijf om postzegels te hergebruiken." (VRTNWS)