Afgelopen jaar was omwille van Corona een jaar vol uitdagingen, zeker ook op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Ondanks deze beproevingen kan B&R Bouwgroep toch uitpakken met straffe veiligheidscijfers en een doordachte aanpak rond Welzijn op het werk.

Doorheen 2021 wordt gefocust op verschillende welzijnsgerelateerde thema's, gaande van mentaal en fysiek welzijn tot gezonde voeding. De campagne speelt zich af zowel op de werkvloer (werf/kantoor/homeoffice) als digitaal.

Veiligheid als topprioriteit

Dankzij haar interne Preventiedienst, die overkoepelend werkt voor de ganse Groep, kan B&R Bouwgroep ook dit jaar weer veiligheidscijfers voorleggen ver onder het sectorgemiddelde. Een dalende tendens die ze de afgelopen vijf jaar gestaag weet aan te houden. Hoe slagen ze hierin vraagt u zich af?

Wel, naast de klassieke controlerende rol van de Preventiedienst - waarbij ze maandelijks alle werven van de Bouwgroep bezoeken om samen met de projectleiding te kijken hoe de veiligheid verder geoptimaliseerd kan worden – zet de Kempische Bouwgroep ook in op een adviserende en motiverende aanpak.

Eric van den Bergh (Verantwoordelijke Preventiedienst & Veiligheid): "Ondanks de opvallende groei van onze Groep de afgelopen jaren, zijn we trots dat we er in geslaagd zijn om onze kenmerkende veiligheidscultuur door te trekken naar al onze dochterbedrijven."

Ondanks de forse groei van de Kempische Bouwgroep, slagen ze er in om het totaal aantal arbeidsongevallen en de frequentiegraad (21,6 ongevallen per miljoen gepresteerde uren) stabiel te houden en de werkelijke ernstgraad (= aantal dagen verlet per 1000 werkelijk gepresteerde uren) significant te laten dalen (van 1,83 in 2017 naar 1,23 in 2018, 0,75 in 2019 en 0,61 in 2020).

Eric van den Bergh (Verantwoordelijke Preventiedienst & Veiligheid): "Door op een positieve manier naar veiligheid en gezondheid te kijken en samen met collega's naar oplossingen te zoeken en te focussen op de positieve zaken, hebben we in ons beleid een duidelijk shift gemaakt van reactief en repressief naar positief en motiverend."

Snel schakelen omwille van Corona

Corona heeft zowat alles door elkaar geschud. Ook het jaaractieplan Veiligheid en Gezondheid. Snel wisselende Covid-maatregelen in combinatie met de uitdagende en variërende werkomgevingen (werf, kantoor, homeoffice, productieomgevingen...) en de diversiteit aan betrokken partijen (medewerkers, bouwheren, (anderstalige) onderaannemers...) zorgden voor heel wat extra uitdagingen.

Er werden veel inspanningen geleverd om de risico's tot een minimum te beperken. Niet enkel veiligheid op de werf en werkvloer kregen de nodige aandacht, maar ook telewerkers en de mentale impact van langere isolatie mochten in dit verhaal niet onderschat worden.

Sam Daems (Gedelegeerd Bestuurder B&R Bouwgroep): "Het is als werkgever – nu meer dan ooit – van groot belang om het welzijn van je medewerkers niet uit het oog te verliezen. Daarom riep B&R Bouwgroep 2021 uit tot het jaar van Welzijn op het werk."

2021, het jaar van Welzijn op het werk

Bij Welzijn op het werk denkt men bij de Arendonkse Bouwgroep breder dan enkel het mentale. Ook het fysieke aspect krijgt de nodige aandacht. Dit alles met als doel de betrokkenheid met haar mensen te behouden en samen doorheen deze lastige periode te geraken.

Eric van den Bergh (Verantwoordelijke Preventiedienst & Veiligheid): "Er zijn heel wat factoren die een invloed hebben op hoe goed we ons voelen. De mate waarin we bewegen bijvoorbeeld, ons voedingspatroon, onze slaapgewoontes, ons mentaal welzijn... Al deze aspecten zullen in de komende maanden aan bod komen."

Elke twee maanden wordt er een nieuw thema aangesneden, waarrond diverse acties worden opgezet. Door een mix van offline en online inspanningen worden medewerkers geïnformeerd en geïnspireerd. De aftrap werd in januari gegeven met het thema Bewegen, met daarop aansluitend het thema Gezonde voeding. Vanaf mei is het dan de beurt aan Mentaal welzijn.

#SamenGezond = #SamenSuccesvol

Het belang van een gezonde geest in een gezond lichaam kenden ze al ten tijden van het oude Rome. Daarom daagde B&R Bouwgroep haar medewerkers uit om meer te bewegen en gezonder te eten.

Zowel tijdens de werkuren als daarbuiten, zowel op kantoor als in hun home office. Aan de hand van nudging – inspirerende trap- en liftstickers in dit geval - werden ze o.a. geprikkeld om vaker de trap te nemen.

Er werden gezonde energierepen en drankjes voorzien op de werkvloer en de vakmannen op de werf kregen enkele recepten met powerfood in de bus. Medewerkers kregen concrete tips&tricks om hier, iedere dag weer opnieuw, mee aan de slag te gaan.

Lokale partnerships

Rond elk thema werd ook een digitale activiteit georganiseerd, om zo het sociale contact en het groepsgevoel te stimuleren. Zo werd er een heuse digitale Bureau workout op poten gezet, konden medewerkers een digitale workshop Voedingsetiketten lezen volgen en bereidden ze samen vanachter hun computer een gezonde lunch tijdens de workshop Lunch@work.

Voor deze online events werkte de Bouwgroep zoveel mogelijk samen met lokale partners, elk specialist in hun vakgebied. Ze kozen voor Moving Rocks voor de Bureau workout, Securex voor de workshop Voedingsetiketten lezen en voedingsdeskundige Hanne Ketelslagers voor de workshop Lunch@work.

Volgend thema: Mentaal welzijn

De uitzonderlijke situatie waarin Corona ons deed belanden duurt voor iedereen langer dan verwacht en stelt de mentale weerbaarheid van ons allemaal op de proef.

Zowel op het werk als in de privésfeer. B&R Bouwgroep wil haar verantwoordelijkheid als werkgever hier niet uit de weg gaan en vindt het belangrijk om de steun te bieden die nodig is.

Met het derde thema Mentaal welzijn wordt onder andere ingezet op de mentale gezondheid van medewerkers. Wat is nu precies je 'gelukkig voelen'? En hoe kunnen we er zijn voor elkaar?