Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang enthousiast over plannen minister

Vandaag verscheen de Kamerbrief van minister van Gennip (SZW) “aanpak personeelstekorten kinderopvang vraagt om gezamenlijke inzet.”

Een goede start!
Loes Ypma (voorzitter BMK, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang: “Wij zijn enthousiast, de minister geeft met deze brief blijk van haar waardering voor de kinderopvang en sluit aan bij de urgente signalen vanuit de sector, ze maakt hiermee een goede start!”

“Als sector nemen we onze verantwoordelijkheid, maar het vinden van nieuwe mensen vraagt meer. Daar hebben we steun van de overheid bij nodig. Door combinatiebanen met het onderwijs te stimuleren, lossen we meerdere problemen op; overdag extra handen in de klas, na schooltijd voor de kinderen de vertrouwde gezichten bij de BSO en aantrekkelijkere arbeidscontracten voor de medewerkers (meer uren dan hun huidige sprokkelurencontract).

Als de minister hierbij ook nog de BTW plicht tussen de kinderopvang en het onderwijs zou opheffen kunnen deze sectoren zonder financiële drempels en onnodige extra kosten medewerkers uitwisselen.

We gaan graag samen met de minister aan de slag om ervaren medewerkers te behouden voor de kinderopvang en te verleiden meer te komen werken. Meer werken moet meer lonen. Het is hoopgevend dat 30% van de medewerkers op de BSO en ruim 20% van de kinderdagverblijfmedewerkers aangeven meer te willen werken, gezamenlijk willen we dit stimuleren en het potentieel benutten.

Ook het versoepelen van regels, terwijl de kwaliteit hoog blijft, vinden wij belangrijk. Sommige regels zorgen namelijk voor minder ruimte en extra werkdruk voor professionals. Ook het aantrekken van zij-instromers uit bijvoorbeeld de sport- of cultuursector vinden wij kansrijk.

Maar er is nog meer nodig. Vanuit de maatschappelijke kinderopvang (not for profit) stellen we voor om al in 2023 de toeslag te verhogen. Het zou fantastisch zijn als de minister op Prinsjesdag met dit goede nieuws zou komen. Als werkgevers zouden wij graag de afspraak willen maken dat 100% van de verhoging van de tarieven vanuit de overheid, rechtstreeks in de komende CAO wordt ingezet voor een salarisverhoging. Zo gaan de kosten voor ouders niet omhoog, maar kunnen we wél aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden bieden.”

Kinderopvang is een deel van de oplossing

Arbeidsmarkt breed, dus ook in andere sectoren, heerst een krapte die we nog nooit hebben gezien. Kinderopvang is een belangrijk deel van de oplossing, Door de inzet van iedere pedagogisch professional kunnen zeker 5 ouders aan het werk zijn (en blijven).

Ypma: “Vanwege deze vervijfdubbelaar, is het onze gezamenlijke opdracht om meer mensen te interesseren om te komen werken in de prachtige sector kinderopvang. Wij zetten graag de schouders onder deze maatschappelijke opdracht! Vooral om het verschil te maken voor kinderen, maar ook om jonge ouders te ontlasten in het spitsuur van hun leven. “

Meer informatie
www.maatschappelijkekinderopvang.nl, www.gratiskinderopvang.nl, www.eengoedestartvooriederetoekomst.nl

Deel dit artikel