Deze ochtend ontstond een brand in een scrubberinstallatie (eenheid die gassen reinigt) in Umicore's Precious Metals Refining activiteit in Hoboken. De lokale brandweerdiensten waren onmiddellijk ter plaatse en de getroffen installatie, de aanliggende diensten en omwonenden in de onmiddellijke omgeving werden preventief geëvacueerd. Er waren geen gewonden.

'In tussentijd werd de brand gedoofd en konden de omwonenden terugkeren naar hun woningen', zegt Marjolein Scheers communicatie. 'Terwijl de scrubberinstallatie voorlopig stilgelegd werd, blijven de activiteiten in de andere departementen operationeel. De lokale brandweerdienst verleende bijstand met meetploegen om de aard van de vrijgekomen rook te bepalen, hierbij werden geen abnormale waarden gemeten.

Een diepgaand onderzoek werd opgestart om de oorzaak van de brand te identificeren. De impact van het incident wordt op dit ogenblik geëvalueerd.'