Het is momenteel erg droog en brandgevaarlijk in onze bossen, natuur- en heidegebieden.

Brandfase oranje is van kracht. Bijgevolg heeft de burgemeester een verbod tot roken en vuur maken in open lucht in de bossen, natuur- en heidegebieden van Grobbendonk, afgekondigd.

Burgemeester Eric Van Meensel (N-VA) : 'Wees extra voorzichtig bij activiteiten in bossen, natuur- en heidegebieden en kinderen niet zonder toezicht in deze brandgevoelige gebieden toe te laten.

De bosbeheerders en de brandweer zijn momenteel extra waakzaam.

Het verbod geldt tot het einde van de droogteperiode - info via https://www.natuurenbos.be/crisiscommunicatie.'