Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Brandweer Post Herentals trapt feestjaar 200 af

Brandweer 200 Jaar

Het feestjaar van 200 Jaar Brandweer Post Herentals is officieel op gang getrapt met een receptie in 't cc Schaliken.  Net deze maand bestaat het korps 200 jaar. Op 20 maart 1823 keurde het schepencollege van de stad immers een 'brandreglement' goed. Vanaf dan was er officieel een brandweerkorps.

Jef Luyten: "Stel je nog niet te veel voor van die begindagen. De stad duidde een brandmeester en enkele onderbrandmeesters aan. Die eerste collega's hadden zelfs nog geen echt brandweermateriaal. Het waren ambachtslieden die het voortouw namen bij een brand en samen met de mensen van Herentals een brand te lijf gingen. Helemaal anders dan nu, maar tegelijk ook een beetje hetzelfde."

De receptie van zaterdag is dus de start van een heus feestjaar. Alhoewel: al in de eerste dagen van 2023 werden er activiteiten georganiseerd. Toen baatte de pompiers de kerstkeet uit in Noorderwijk. En in februari was er een groot spaghettifestijn.

Steven Maes: "Dat was twee keer een schot in de roos. We merkten zowel bij onze brandweercollega's als bij de mensen een groot enthousiasme om er een tof jaar van te maken. En met deze activiteiten hebben we onze feestkas goed kunnen spijzen. Die centen gaan geweldig van pas komen om later dit jaar nog wat te organiseren!"

Dat is inderdaad het plan. Op 10 juni steken de spuitgasten een dartstornooi in elkaar. Maar dé apotheose moet 9 september worden.

Jef Luyten: "Dat klopt. Dan doen we een opendeurdag. En pas op: niet zomaar één zoals we elk jaar doen. Neen: we verhuizen die dag naar de Grote Markt. Die palmen we helemaal in om aan het grote publiek te tonen wat we in ons mars hebben. We zullen grote demo's houden, ons wagenpark tonen en interactieve infostanden zetten. En we doen dat niet alleen.

We hebben alle hulpverleningsdisciplines bereid gevonden om er een grote multidisciplinair evenement van te maken. De politie, de Civiele Bescherming, Defensie, het Rode Kruis en ook de rampenambtenaren van Neteland zullen tonen hoe zij met ons samenwerken. Het wordt de moeite, sowieso."

Lovende woorden

Dat er wordt uitgekeken naar deze grote dag, bleek ook uit de speeches op de openingsreceptie. Burgemeester Mien Van Olmen kon niet onder stoelen of banken steken dat ze vaak met grote ogen staat te kijken als ze de brandweer aan het werk ziet tijdens een brand. Ze loofde het engagement van de vele vrijwilligers en het beroepspersoneel voor de inwoners van haar stad en blikte vooruit naar de totaalrenovatie van de kazerne, iets waar al jarenlang naar uitgekeken wordt.

Ook postoverste luitenant Danny Van den Bergh blonk van trots. Hij stipte ook aan wat het belang is van de partners van brandweerlieden. "Telkens als die pieper gaat, snellen echtgenoten de deur uit. En je weet niet hoe lang ze wegblijven. En als ze dan thuiskomen, staan vrouwen en vriendinnen klaar om naar de soms stevige verhalen te luisteren. Je moet het maar doen." En gelijk heeft hij.

Sinds 2015 valt Brandweer Herentals onder Brandweer zone Kempen. Dus passeerde ook zonecommandant kolonel Koen Bollen de revue. Ook hij prijsde de inzet van het personeel en wees op het goed rapport van deze post: in 99,9% van de tijd slaagt Post Herentals er in om voldoende manschappen beschikbaar te hebben. In deze tijden geen evidentie.

De strafste spreker kwam laatst. Oud-commandant majoor Jan Peelaerts probeerde de zaal warm te maken voor een boek waar hij en heemkirng Herentaldum op dit moment aan werken. Dat schrijfsel zou aanvankelijk een kleine toevoeging zijn aan het boek 'Brandbestrijding en Brandweer in Herentals' dat in 1998 verscheen voor het toen 175-jarige jubileum (ook geschreven door Gust en Jan Peelaerts). Maar door het grondige onderzoekswerk dat verricht wordt, zal ook dit een stevig boek van zo'n 200 pagina's worden.

Heel uitvoerig sprak de ere-majoor over kazernes, voertuigen, waterwinning en bijzondere branden. Veel langer dan de afgesproken tijd. Maar het publiek luisterde geboeid en nog meer verhalen kwamen los.

Meer informatie over het unieke boek en het programma van het jubileumjaar : www.200jaarbrandweerherentals.be

Brandweer 200 Jaar

Deel dit artikel