Brandweer Kempen post Herentals heeft deze namiddag helemaal geen water moeten wegpompen.  De spuitgasten loosden enkele duizenden liter water in de Schoutenlaan om te kijken hoe het bij zware regenval z'n weg zoekt.

Sinds enkele jaren staan de kelders van enkele huizen onder bij dagenlange regen, en dat na de heraanleg van de straat. De getroffen buurtbewoners sleepten daarom de stad voor de rechter.  De simulatie van vandaag maakt deel uit van het onderzoek met een gerechtsdeskundige.

'Voor de heraanleg van de Schoutenlaan was er nooit grondwaterlast'

Buurtbewoner Dieter Mertens : 'Eind 2014/aanvang 2015 werd de straat heraangelegd met nieuwe rioleringen.  Sindsdien is er grondwaterverhoging en waterinsijpelingen in kelders bij 7 van de 10 woningen. Alle woningen hebben nu 2 of meer pompen gezet die draaiende moeten blijven.

'Rechtzaak tegen de stad Herentals'

'Voor de heraanleg was er nooit grondwaterlast.  In 2015 is de gerechtelijke procedure op gang gezet tegen de gemeente Herentals.  Vandaag vond er een 3e technische vergadering met alle betrokken partijen, burgerlijke partijen en raadsmannen plaats.

Doel was de effectieve oorzaak vinden van de verandering in het grondwaterpeil.  Hoe: op eliminatie werken door proeven te doen.  Vandaag vond de eerste proef plaats : proefondervindelijk onderzoek naar de werking van het afwateringssysteem hemelwater via de wadi-buizen in de berm.

Met hulp van de brandweer Kempen werden vandaag enkele 1000-en kubieke water geloosd in de bermen.  De uitkomst is af te wachten van de gerechtelijke experts die met het dossier bezig zijn.

Feit is : voor de heraanleg waren er nooit problemen, erna: wel, telkens als het enkele dagen aan één stuk regent.

De oorzaak kan een samenhang van meerdere factoren zijn die nog uitgezocht moeten worden zijn de afwatering via wadi´s, ondergrondse waterkanalen die afgesloten zijn, ander type afwatering in de straat, verandering van het grondwaterpeil.

Wat zijn de risico's voor de woningen: vochtinsijpeling via de vloerplaat, vochtinfiltratie in de muren, minderwaarde aan de woningen, gevaar voor onderkalving van de funderingen, verzakkingen van muren en ongezond klimaat, ook nog alle andere schade aan vloeren, meubilair en de pompen.

We hopen op een constructieve samenwerking van alle partijen teneinde een oplossing te hebben voor de ganse straat', besluit buurtbewoner Dieter Mertens.

Wordt vervolgd.