Sinds zaterdag 3 januari is de brandweerzone Kempen operationeel. Op korte termijn verandert er niets in de werking. Wel werd een nieuw retributiereglement gestemd voor de niet-dringende interventies zodat deze voor alle gemeenten van de zone hetzelfde zijn.

De vorming van de brandweer zone Kempen, officieel 'hulpverleningszone 5 van de provincie Antwerpen' maakt een einde aan de gemeentelijke brandweerkorpsen. De zonevorming is een gevolg van de gasontploffing in Gellingen in 2004. Tijdens de evaluatie werd vastgesteld dat in de helft van de gemeenten de brandweerzorg ontoereikend was.

De vroegere korpsen van Geel, Mol, Balen, Herentals, Grobbendonk, Herenthout en Westerlo vormen de nieuwe zone Kempen en staan in voor de bescherming van de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

De kracht van samenwerking

Door de krachten te bundelen brengen de verschillende korpsen hun capaciteit, kennis, ervaring en procedures samen. Het dagelijks bestuur van de zone is in handen van het zonecollege. Burgemeester Jan Peeters van Herentals zit dit college voor, Geels burgemeester Vera Celis is ondervoorzitter. Alle overige burgemeesters hebben hun stem in de overkoepelende zoneraad die de grotere en strategische beslissingen neemt.

Aan het hoofd van de nieuwe brandweer zone Kempen staat Koen Bollen, de vroegere commandant van de brandweer van Geel.

Factureren van prestaties

Eén van de eerste beslissingen van de nieuwe zone was een eengemaakt retributiereglement. De vroegere afzonderlijke retributiereglementen verschilden vaak te veel van elkaar om in een eengemaakte zone te kunnen hanteren.

Voor volgende opdrachten werd een retributie vastgesteld

-Uitschakelen van een onbeheerd inbraakalarm: 250 euro
-Nutteloze interventie door een falend technisch alarm : eerste nutteloze interventie: gratis - elke nutteloze interventie nadien binnen de 12 maanden: 500 euro.
-Bestrijden van wespen- of bijennesten: eerste interventie: 25 euro,  tweede maal bestrijden van dezelfde nest: gratis.
-Openen van sleutelkluis voor een bedrijf : eerste indienststelling: gratis, alle volgende keren: 50 euro
-Bijstand verlenen aan ziekenwagen met hoogtewerker/ ladderwagen of mankracht: 75 euro
-Bijstand verlenen met signalisatiewagen aan externe hulpverleningsdiensten: 75 euro

In dringende situaties is de inzet van de brandweer uiteraard gratis.

Hiervoor bestaat een wettelijke lijst. In andere gevallen worden uurtarieven voor de inzet van personeel of tarieven voor het gebruikte materieel en de producten vastgelegd. Voor het vervoer met de ziekenwagen verandert er niets.